Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
økonomiske begreber af Mind Map: økonomiske begreber

1. økonomiskvækst

2. salg af varer

2.1. efterførgelse

2.1.1. udbud

2.1.1.1. konkurrenter

2.1.1.1.1. produktion

3. positiv vækst

4. negativ vækst

5. det økonomiske kredsløb

5.1. staten

5.1.1. virksomheder

5.1.1.1. banker

5.1.1.1.1. husholdninger

6. valuta

7. import

8. eksport

9. penge

10. privatøkonomi

11. inflation

12. deflation

13. økonomi

14. BNP

15. den økonomiske krise

16. skat

17. moms

18. prisstabilitet

19. finanskrisen

20. deflation

21. lavkonjunktur

21.1. højkonjunktur

22. BNP

22.1. bruttonationalproduktet

23. betalingsbalancen

23.1. poster

24. konkurrenceevne

25. produktivitet

26. kronekurs

27. h