Politisk interesse

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Politisk interesse af Mind Map: Politisk interesse

1. Politisk engagement

1.1. Grad af viden om politiske initiativer

1.1.1. Medier og nyheder

1.2. Medlemsskab af politiske organisationer, ungdomspartier, bevægelelser, sportsklubber etc.

2. Politisk observans

2.1. Egne holdninger

2.2. Forældres holdninger

2.2.1. Bedsteforældres holdninger

3. Syn på klimapolitik

3.1. I praksis dvs. fokusering på klimahensyn i hverdagen

3.2. I teorien - dvs. i forhold til hvad og hvor meget der skal gøres på politisk højt plan

4. Indvandrerpolitik

5. Skolepolitik/Mikrodemokrati

5.1. Elevråd

6. Værdier og holdninger

6.1. Tilhørsforhold til traditionelle partier

7. Udenrigspolitik

7.1. Syn på krigsdeltagelse

7.2. Syn på EU

7.3. Syn på globalisering

8. Lokalpolitik

8.1. Holdning til lokale sprøgsmål/viden om

9. Udvælgelseskriterier til stikprøve:

9.1. Alle årgange i gym, hf og 10.

9.2. Både naturvidenskabelige, samfundsfaglige og sproglige

9.3. Ligevægt af piger og drenge