Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Den Kolde Krig af Mind Map: Den Kolde Krig

1. Fakta

1.1. Hvad?

1.1.1. Den Kolde Krig blev betegnelsen for de internationalt politiske stridigheder som opstod mellem NATO og Warzsawapagten efter 2. Verdenskrig.

1.2. Hvornår?

1.2.1. Startede i 1947 og sluttede i 1991, med Sovjetunionens fald

1.3. Hvordan?

1.3.1. Den Kolde krig udviklede sig aldrig til en egentlig krig, deraf navnet, men den blev udkæmpet gennem en række stedfortrædderkrige.

1.4. Hvorfor?

1.4.1. Den opstod på baggrund af en rækker internationalt politiske stridigheder, hovedsageligt mellem USA og Sovjetunionen.

1.5. Hvem?

1.5.1. Sovjetunionen, USA, Europa

1.6. Hvor?

1.6.1. Det var en krig som foregik mellem Sovjet og USA, men den berørte det meste af verden.

2. Begreber

2.1. Varm eller kold krig

2.1.1. Kold krig er når der er forholdsvis våbenhvile, der er ihvertfald ikke deciderede kampe mellem lande hvor folk dør og bliver såret på en slagmark

2.1.2. En varm krig er når der er skud udvekslinger og folk rent faktisk står overfor hinanden og kæmper med hænderne, modsat en kold krig.

2.2. Karl Marx

2.3. Lenin

2.4. Nixon

2.5. Krustjovs

2.6. Stalin

2.7. Kennedy

2.8. Kapitalisme

2.9. Komunsime

2.10. DDR

2.11. BDR

2.12. Planøkonomi

2.13. Marshallhjælpen

2.14. Frihed

2.15. Stedfortræderkrige

2.16. Rumkabløbet

3. Problemstilling

3.1. Hvilken betydning havde Berlinmurens opførelse for den Øst- og Vesttyske befolkning? Hvad var forskellen på at bo i Øst- og Vestberlin? Hvilken betydning havde det for den tyske befolkning, at muren blev revet ned?

3.2. Hvordan kom den første mand på månen, og hvilke vendepunkter var der på vejen til den første mand på månen? Hvilken betydning havde dette vendepunkt for rumfartens videre udvikling og rumbakløbets videre udvikling

3.3. Er Danmark stadig en selvstændig nation, eller er vi bundet af andre nationers beslutninger? Og hvis vi er, hvilke og hvilken indflydelse har de?

3.4. Hvordan så verden ud i perioden mellem 1945 og 1990?

3.5. Hvad knokurrede stormagterne om, og hvilken betydning havde det for verdenssamfundet at der var en så stor kamp.

4. Stedfortræderkrig

4.1. Vietnam Krigen

4.2. Cuba Krisen

4.3. Korea Krigen

5. Kilder

6. Produktbeskrivelse

6.1. En visuel præsentation af de stridigheder som var under Den Kolde Krig

6.2. En tidslinje over de vigtige dage og tidspunkter.