Essay - Socialt ansvar

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Essay - Socialt ansvar af Mind Map: Essay - Socialt ansvar

1. Indledning:

1.1. Oplevelse med tema:

1.1.1. Det værste er når folk sidder og griner når man siger noget forkert. Heldigvis sker det ikke ret tit, men når det sker er det forfærdeligt. Det sker ikke så tit for mig, men hvis man ser det sker for andre kan man også blive helt vildt irriteret. Man sidder og tænker "Hold nu kæft" til den person som sidder og irriterer. Føler sig dum. Husk at beskrive følelser og sansninger!

1.1.1.1. Følelser: Irriteret, vred, medfølelse

1.1.1.2. Tanker: Hvis det var en selv, hvordan kan personen få sig selv til at grine?, refleksion hvordan personen der bliver grinet af har det. Hvad tænker deres forældre om det de får at vide til skole-hjem-samtale, eller tør lærerne ikke at sige det til forældrene?

1.1.1.3. Sansninger: Klassen bliver mere stille trods der er én eller flere der sidder og griner, folk ved ikke om eller hvad de skal sige til "mobberne". Folk er bange for at det er dem som bliver grinet af, hvis de gør noget imod dem som generer. Læreren overvejer hvad han/hun skal sige, eller om han/hun overhovedet skal sige noget. Stemning trykket.

1.2. Åbne undrende spørgsmål:

1.2.1. Hvordan kan de synes at det er i orden at grine af folk som gør sit bedste?

1.2.2. Hvorfor siger folk ikke noget til dem som generer og griner?

2. Midte:

2.1. Argumenter mod min mening:

2.1.1. Nogle meninger at det ikke er forældrenes skyld at deres børn bliver egoistiske. De siger at det skyldes at børnene kun bliver vurderet på baggrund af præstation og ikke så meget med fællesskab og hvordan børnene fungerer som en gruppe. Jeg mener at forældrene har en stor rolle i det, for de lære børnene en helt masse. Det er heller ikke alle børn der er egoistiske. Link: Psykologformand: Skolebørns mig-kultur er en tendens i tiden

2.2. Refleksion over udsagn fra opgave:

2.2.1. Jeg har valgt at tage udgangspunkt der hvor Mortens far siger "Fremad, min dreng se dig ikke tilbage." Jeg synes at det er egoistisk, for han siger på en måde at han kun skal koncentrere sig om sig selv og ikke rigtigt tænke på andre. Det kan man også se i dag. F.eks. da jeg spillede fodbold (Olivers far) gav altid Oliver en plads på førsteholdet.

2.3. Argumenter med egen oplevelse/følelser:

2.3.1. Når der sidder en ikke så populær elev i klassen, f.eks. Emmeline som er lidt udsat, så kan nogle af de "smarte" i klassen godt kommentere kort på hvad hun siger. Det er lidt som om at folk synes det er uacceptabelt, men alligevel er der nogle der griner med. Jeg tror at de griner med fordi at de gider ikke have at det går ud over dem næste gang. Folk sidder alligevel og tænker at det er dumt og at de burde at stoppe dem. Men man skal have aftalt som en større gruppe at sige stop, for ellers går det bare ud over den næste. Man er nødt til at sige stop på samme tid som en større gruppe. Man sidder med en følelse i kroppen af vrede, og man tænker at de burde have bedre opdragelse. Oplevelse da Alexander fik de svære ting i matematik. Jeg ville gerne følge med, men det kunne jeg ikke. Derfor respekterede jeg bare det han gjorde. Tit der at der er nogle som giver op.

2.4. Beskrivelse af dårlig tendens i samfundet:

2.4.1. Mere tendens til at sørge for sig selv frem for andre, for børn og elever bliver kun vurderet på individets præstation. Se under argumenter mod min mening, hvor der står en del om samfundets tendenser.

2.5. Bruge nogle vendinger!

2.5.1. Det er lidt som "at kaste perler for svin" når forældrene gør alting for deres børn, for det belønner sig ikke i sidste ende.

2.6. Husk fakta og viden for argumentation for og imod.

2.7. Belysning fra anden vinkel:

2.7.1. Uenig med mig:

2.7.1.1. Jeg tror at det handler om curlingforældre, for de gør tit det forkerte når de opdrager deres børn. Jeg tror at de ser det fra en anden vinkel. De vil jo bare hjælpe til, og de synes ikke at de hjælper for meget. I sidste ende viser det sig at de har hjulpet for meget. Jeg tror også at de synes det er vigtigt at deres barn er det smarte barn i skolen. Måske går de meget op i at barnet skal have det rigtige tøj på, eller så vil de gerne vise at de er "gode" forældre. De ville nok sige at det er irriterende med dårlig stemning, hvis de fik min mening at vide.

2.8. Respekt for elever der sit bedste:

2.8.1. Jeg tror at en stor del af de elever som irriterer og griner osv. i skolen er dem som ikke går så meget op i skolen. "Mobberne" har måske giver op for tidligt. Har ofte ikke så meget selvtillid, søger de derved at få igennem at drille/mobbe andre. Mangler respekt for elever der gør sit bedste uanset om det giver gode eller dårlige resultater. Bare man gør sit bedste. Respekt fra mig!

3. Afslutning:

3.1. Konklusion:

3.1.1. I takt med en travlere hverdag, tror jeg at man har mere tendens til at koncentrere sig om sit eget frem for andres. Det er i orden, men man skal stadig have respekt, omsorg og tage ansvar for egne handlinger.

3.2. Uddybende svar på de åbne spm. i indledningen:

3.2.1. Hvordan kan de synes at det er i orden at grine af folk som gør sit bedste?

3.2.2. Hvorfor siger folk ikke noget til dem som griner og generer?

3.2.3. Hvad gør at folk opdrager deres børn mere hensynsløst?

3.3. Tag udgangspunkt i indledningen, derved beholdes den røde tråd igennem essayet.