Befolkningsregulering

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Befolkningsregulering af Mind Map: Befolkningsregulering

1. 1920'erne

1.1. Frygt for hvad der ville ske, hvis der ikke blev født nok børn

1.2. Antallet af fødte børn faldt

1.2.1. Hver kvinde fik i gennemsnit 2.2 børn

1.2.2. Spædbørnsdødeligheden var på knap 8%

2. 1890'erne

2.1. Hver kvinde fødte i gennemsnit 4,4 børn

3. 1935

3.1. Befolkningskommisionen af 1935

3.1.1. Skulle sørge for at danske kvinder i gennemsnit fødte 3 børn

3.1.2. "Bedre, sundere og sikrere Levevilkår for for Befolkningen som Helhed"

3.1.3. Foreslog at der skulle bruges flere penge på børnehaver

3.1.4. Huslejetilskud til familier med mange børn

3.1.5. Ønskede at sikre kvinders orlov og økonomisk hjælp under barsel

4. 1939

4.1. Mødrehjælpen skulle rådgive gifte og ugifte mødre og gravide kvinder

5. Oplevelser fra to kvinder

5.1. Kvinde 1

5.1.1. Grundet alt besværet, den lange proces og ubehagen, prøvede hun ikke at få en legal abort. Hun synes ikke lægerne var imødekommende nok. Det havde hun hørt fra sine veninder

5.2. Kvinde 2

5.2.1. Man skulle ikke gå til mødrehjælpen.

5.2.1.1. De tog kun én seriøst, hvis man græd, var hysterisk og truede med selvmord

5.2.1.2. Når man først havde været hos dem, så man fanget i systemet.

6. 1924

6.1. Mødrehjælpen startede deres 'oplysningsarbejde' med overvejende ugifte, gravide kvinder eller mødre.

7. Mødrehjælpen

7.1. Skulle vurdere kvinderne ønske om abort med henblik på loven

7.2. Loven tillod kun abort når:

7.2.1. Sygdom

7.2.2. Voldtægt

7.2.3. Incest

7.2.4. Arvelig sygdom i familien