Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Sygepleje af Mind Map: Sygepleje

1. Virginia Henderson

1.1. behov

1.2. Hendersons 14 behovsområder

1.2.1. livsvigtige

2. Sygeplejerskens ansvar

2.1. Lærer patientens livsmønster at kende

2.2. At gennemføre behandlingsplan stillet af lægen

2.3. Tilfredstille patientensbehov

2.4. Patientens behov

2.5. Hjælpe patienten til selvhjulpenhed

2.6. Patienten

2.7. Patientens tolk overfor lægens fremmedord

3. Omsorgens 3 dimensioner

3.1. Praktisk

3.1.1. Ej skynde på patienten, bruge den tid ting tager

3.1.2. vise nærvær for patienten

3.1.3. Patientens nydelse kommer først

3.2. Moralsk

3.2.1. Livsytringer

3.2.1.1. Barmhjertighed/ dog ikke konstant

3.2.1.1.1. kunne aflæse situationen og patienten

3.2.1.2. Patientens tillid

3.2.1.3. Definitive/Kan ikke fremtvinges

3.2.2. Den etiske fordring

3.2.2.1. Behandle patienten som et individ ikke en objekt

3.2.2.2. lyt til patienten

3.2.2.3. kommunikation

3.2.2.3.1. Sygeplejerskens Tone/Attitude er vigtigere end de ord der bliver sagt

3.2.3. omsorgsfulde handlinger

3.3. Relationelt

3.3.1. Hjertets øje kontra det registrende øje

3.3.1.1. Registrende øje "skuer" efter helbredsresultater

3.3.1.2. hjertets øje ser patienten for det menneske han/hun er

3.3.2. Mindst 2 parter indblandet

3.3.3. negativ gensidighed

3.3.3.1. manipulation, forsøger at få mest muligt, ved at give mindst

3.3.4. Den generaliserende gensidighed/uegenyttige gensidighed

3.3.4.1. uden forventninger for at få noget igen

3.3.5. Det sygeplejefaglig skøn

3.3.5.1. Patientens egenlige behov

3.3.5.2. Åben og fantasifuld til løsninger

3.3.5.3. intuition

3.3.5.4. kunne "kende" løsningen på forhånd

3.3.5.4.1. kommer med erfaring

4. Kari Martinsen

4.1. Praksisnære

4.2. Filosofisk anlagt

4.3. Videre arbejdende med patientens følelser, selv efter patienten er rask

4.4. Omsorg

4.4.1. ontologisk fænomen

4.4.1.1. sygeplejerskens kerne og fundament

4.4.2. Tage ansvar for patienten uden at tage ansvar fra patienten

4.4.3. ikke styret af at opnå bestemte resultater