Udenlandske ord i det danske sprog

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Udenlandske ord i det danske sprog af Mind Map: Udenlandske ord i det danske sprog

1. De udenlandske ords oprindelse

1.1. Hvilke sprog kommer ordene hovedsageligt fra?

1.1.1. I dag står engelsk for størstedelen af de nye ord. - jyllandsposten

1.2. Hvilke ord er fx kommet fra andre sprog?

1.2.1. Websider: jyllandsposten, olestig.dk, engelske ord: sproget.dk,

1.2.2. Engelske og amerikanske ord: sprogkontoret.dk

1.3. Er der også ord som vi tror der er danske, men egentlig er udenlandske? Hvis ja hvilke?

1.3.1. Ja, som fx præst, regnskab, strømper, køkken, bøf, direktør. - jyllandsposten

1.3.2. Hvor mange ord er engelske: dsn.dk

2. Udenlandske ord i fremtiden

2.1. Er der fare for at det danske ord engang "uddør"?

2.1.1. Er der grund til bekymring?: sproget.dk

2.2. Skal vi ændre noget for at der ikke kommer så mange flere udenlandske ord eller er det helt fint at vores sprog bliver "fornyet"?

3. Udenlandske ords påvirkning

3.1. Hvad tænker folk om at vi bruger så mange udenlandske ord?

3.1.1. Hvad mener de unge og ældre?: sproget.dk

3.2. Hvor mange af ordene i det danske sprog er egentlig danske?

3.3. Hvordan påvirker det vores "danskhed" at vi får så mange udenlandske ord i det danske sprog?

4. Hvorfor og hvordan?

4.1. Hvorfor vælger vi at tage så mange udenlandske ord ind i stedet for at "lave vores egne"?

4.1.1. Amerikanske ord: videnskab.dk

4.2. Hvordan/hvornår vælger dem der bestemmer det, at gøre det udenlandske ord til et dansk ord?

4.3. Hvornår, hvorfor og hvordan kommer de udenlandske ord til Danmark?

4.3.1. Hvornår: Kristendommens indførelse, middelalderen, 1600-1700 tallet. - jyllandsposten

4.3.2. Hvornår: sproget.dk har mange eksempler.

4.3.3. Sprogets historie: dialekt.ku.dk

5. Hvad er låneord?

5.1. En masse om låneord på sproget.dk

5.2. Forskellige slags lån. - jyllandsposten og sproget.dk