Du skønne litteratur

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Du skønne litteratur af Mind Map: Du skønne litteratur

1. Lyrik

1.1. Digte

1.1.1. Prosadigt

1.1.2. Lyrisk digt

1.2. Sange

1.3. Salmer

1.4. Folkeviser

1.4.1. Ridderviser

1.4.2. Trylleviser

2. Episk

2.1. Gamle fortælleformer

2.1.1. Eventyr

2.1.1.1. Kunsteventyr

2.1.1.1.1. Video om genren

2.1.1.2. Folkeeventyr

2.1.1.2.1. Mere info om genren

2.1.2. Sagaer

2.1.2.1. Islandske sagaer

2.1.2.2. Kongesagaer

2.1.2.3. Legendariske sagaer

2.1.3. Myter

2.1.4. Romaner

2.1.4.1. Robinsonade

2.1.4.2. Udviklingsroman

2.1.4.3. Dannelsesroman

2.1.4.4. Kollektivroman

2.1.5. Noveller

2.1.5.1. Skrivemål

2.1.5.1.1. Skrivemål NOVELLE Skriv en interessant begyndelse – tænk over din startsætning. Vælg fortæller – 1. eller 3. person. Vælg en konflikt, som kan udvikle sig gennem handlingen. Skriv et eller flere vendepunkter, som kan få konflikten til at udvikle sig. Hav få personer, og beskriv forholdet mellem dem. Beskriv hovedpersonen. Beskriv stedet/miljøet. Lad konflikten/handlingen udvikle sig hen imod et klimaks. Slut af med en åben eller lukket slutning. Skriv vigtige begivenheder i lavt fortælletempo. Brug sproglige virkemidler som sammenligninger, metaforer, gentagelser m.m. Brug evt. direkte tale. Giv novellen en titel. Skrivemål, du altid skal opfylde: Del teksten i passende afsnit. Varier dit ordvalg. Varier din sætningsopbygning. Kontroller tegnsætning og retstavning. Brug fx www.dsn.dk.

2.1.5.2. Kendetegn

2.1.5.2.1. Formål: at underholde og få læseren til at tænke over det, novellen handler om.

2.1.5.2.2. - Man skelner ofte mellem: "Den klassiske novelle" og "Hverdagsnovellen". - Den klassiske novelle: Her "rammes" hovedpersonen af et problem, eller en udfordring, som kommer udefra. Altså en ydre konflikt. - Hverdagsnovellen: Her kommer problemet indefra hovedpersonen. Altså en indre konflikt. - Noveller kan skrives i mange forskellige undergenrer. Dette er afgørende for måden, den er skrevet og opbygget på. Eksempler på undergenrer: gyser, science fiction, trivial, krimi, kærlighedsnovelle, psykologisk/thriller, realistisk novelle, surrealistisk novelle, fantastisk novelle, drama, komedie, og mange flere. - Der er kun få vigtige personer og oftest kun 1 hovedperson. - Hovedpersonen har ofte lært noget, udviklet sig eller på anden måde ændret sig undervejs i novellen. - Historien handler for det meste kun om en enkelt situation. Fx en biograftur, et møde med kærligheden eller den weekend, hvor mor og far blev skilt osv. - En novelle har for det meste kun en konflikt, som personen skal igennem. - En novelle har et eller flere temaer, som den berører. Fx Kærlighed, ungdom, stoffer, ulykke, sygdom, ensomhed osv. - En novelle kan typisk bygges op af 3 dele: 1) Før konflikten 2) Imens konflikten finder sted, 3) Efter konflikten. - En novelle starter ofte ”In medias res”. Dvs. at man kastes ind midt i en handling. - En novelle skal helst have noget på hjerte.... et budskab. - Noveller kan både have en lukket eller åben slutning.

2.2. Moderne fortælleformer

2.2.1. Science fiction

2.2.2. Fantasy

2.2.3. Krimi

2.2.4. SMS-fortællinger

2.2.5. Dagbøger

2.2.6. Triviallitteratur

2.2.7. Gyser

2.2.8. Splat

3. Drama

3.1. Klassisk drama

3.1.1. Komedie

3.1.2. Tragedie

3.2. Nye dramaformer

4. Mine værker

5. Det har vi læst

5.1. Romaner

5.1.1. I år er alting anderledes - af Ina Bruhn

5.2. Digte

5.3. Eventyr

6. Analysemodeller

6.1. Video om aktantmodellen

6.2. Kontraktmodellen

6.3. Berettermodellen