MindMeister

En mindmap om Mindmeister

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
MindMeister af Mind Map: MindMeister

1. Samarbejde

1.1. Dele tanker og ideer

1.2. Undervisningsrelevant

1.3. Flere brugere samtidig

2. Online

2.1. Ingen installation

2.2. Web 2.0

3. Mind Map

4. Gratis version

5. Versionering

5.1. Gemmer historie - alle tidligere versioner

6. Mangler

6.1. Links mellem ideer