Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Identitet af Mind Map: Identitet

1. Rollekonflikter

1.1. En rollekonflikt er når 2 eller flere af ens roller skal i brug på samme tid. Det kan på en måde skabe strid, som vil medføre en "akavet" situation, som fx. Når man følges med en ven på vej hjem fra skole og ens mormor lige pludselig cykler forbi og begynder en samtale. Man er i tvivl om hvorvidt man skal opføre sig som ens ven forventer, eller som ens mormor forventer.

2. Kerneidentitet

2.1. Det er den side af sin identitet som er den samme gennem hele livet

2.2. Det er ikke alle der mener at mennesker besidder en kerneidentitet

3. Identitetens fire niveauer

3.1. Jeg'et

3.1.1. Jeg'et er kernen af ens tanker der gør en til den man er.

3.2. Personlig

3.2.1. Egenskaber og kendetegn man består af

3.3. Social

3.3.1. Den måde man bevidst opfører sig når man er sammen med andre

3.4. Kollektiv

3.4.1. Følelsen er at være en del af noget større

4. Socialisering

4.1. Socialisering er den udvikling man går igennem, som er påvirket af andres meninger og forventninger

4.1.1. Primære / Sekundære

4.1.1.1. Den primære er en meget simpelt socialisering som for det meste kun forgår i de yngre aldre, børnene bliver også mest påvirket af deres nærmeste familie og forældre, mens den sekundære er en mere avanceret form som foregår gennem hele livet, hvor udviklingen påvirkes af venner, lærer, samfundets kulter, normer osv.

5. Roller/rolleforventniger

5.1. De fleste har nok oplevet, at man ikke opfører sig ens i alle situationer. Man kan sige, at man har forskellige roller, afhængig af hvem man er sammen med. Dog ikke roller som i et skuespil, men roller man påtager sig med egen intention. De mennesker man møder i sin dagligdag, har alle forskellige forventninger til en. De forventninger kalder man for rolleforventninger.

6. Kønsroller

6.1. Kønsroller påvirkes af familie, venner, bekendte og medier

6.2. En kønsrolle er de forventninger, som samfundet generelt har til et køn. Det kan fx være, at drenge skal interessere sig for fodbold, og piger skal være gode til at lave mad. Dog ændre kønsroller sig konstant gennem hele livet

7. Identitet på internettet

8. Sociale medier