Giddens - Det senmoderne samfund

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Giddens - Det senmoderne samfund af Mind Map: Giddens - Det senmoderne samfund

1. Aftraditionalisering

2. Adskillelse af tid og rum

3. Anisgtsløserelationer

4. Tillid til eksperter

5. Øget individualisering

6. Øget refleksivitet

7. Udlejring af sociale relationer