Giddens - Det senmoderne samfund

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Giddens - Det senmoderne samfund af Mind Map: Giddens - Det senmoderne samfund

1. Øget individualisering

2. Øget refleksivitet

3. Aftraditionalisering

4. Adskillelse af tid og rum

5. Udlejring af sociale relationer

6. Anisgtsløserelationer

7. Tillid til eksperter