Kosmisk stråling

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Kosmisk stråling af Mind Map: Kosmisk stråling

1. opbygning

1.1. stråler hvis oprindelse stammer uden for vores atmosfære.

2. elementarpartikler

2.1. partikler der ikke kan brydes op i mindre bestandendele, bla. elektron, futon.

3. ioniserende stråling

3.1. frafald af eksisterende atomkerner, oftest da de er ustabile.

4. magnetfelter

4.1. feltet hvor en magnet (S -N pol) tiltrækker en modsat magnet. (magnet er en/et metal hvor der er en syd og nordpol)

4.1.1. https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihhvGsldfZAhXEUlAKHSYsBpsQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fdenfysiskekemi9b%2Fmagnetisme%2Fjordens-magnetfelter&psig=AOvVaw00LkkcuOmaxJydJCGy4j8p&ust=1520407471071927

5. supernova

5.1. er en stjerne som eksploderer, når den har brugt alle sine fusionbare grundstoffer, når den eksploderer afgiver den energi, i form af kosmiskstråling.

6. afbøjning af stråler

6.1. når stråler skifter retning pga. indvirkning fra det magnetfelt.

7. energi

7.1. energi kan f.eks opvarme noget eller bevæge noget. energi forsvinder aldrig helt men omdannes hele tiden. f.eks bruger vi energi fra mad og omdanner til energi i kroppen, som vi bruger som bevægelsesenergi.

8. stråling og huden

9. Ozonlaget

10. radioaktive kerner

10.1. det er ustabile atomkerner, som udsender ioniserendestråler

11. solpletter

11.1. Temperaturen på Solens overflade er cirka 5500 grader. En solplet er mellem 1500 og 2000 grader køligere, og derfor ser den ud til at være mørkere end omgivelserne. De relativt kølige områder er et resultat af den magnetiske aktivitet på Solen.

12. klimaforandringer

12.1. man har fundet en sammenhæng mellem mængden af kosmiske stråler der kommer ind i atmosfæren og skydannelsen, nogle fortolker dette som et tegn på at vores klimaforandringer kunne være forudsaget af kosmiskstråling, og ikke drivhusgasser som CO2

13. Forsøg med Uv

13.1. https://www.clioonline.dk/fysikkemifaget/index.php?id=687