Logistisk effektivitet

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Logistisk effektivitet af Mind Map: Logistisk effektivitet

1. Forbedring af den logistike effektivitet

1.1. Virksomhedens logistiske effektivitet kan teoretisk forbedres ved

1.1.1. Leveringsservicen forbedres for de samme eller færre logistikomkostninger

1.1.2. Leveringsservicen forbedres med mere end det, logistikomkostningerne stiger med

1.1.3. Leveringsservicen fastholdes med færre logistikomkostninger

1.1.4. Leveringsservicen forringes med mindre end det, logistikomkostningerne falder med

1.2. Virksomhedens rentabilitet (afkastningsgrad) kan teoretisk forbedres ved

1.2.1. Virksomheden kan reducere logistikomkostningerne ved hjælp af besparelser

1.2.2. Virksomheden kan mindske varelageret

1.2.3. Virksomheden kan øge omsætningen ved hjælp af en forbedret leveringsservice

2. Trade-off

2.1. Skal nøje overvejes

2.2. Når en forbedring et sted i logistiksystemet samtidig medfører en forringelse et andet sted.

2.3. Eg. en forbedring af logistikomkostninger forringer leveringsservice

3. Trade-up

3.1. Skal altid udnyttes

3.2. Når en forbedring et sted i logistiksystemet samtidig medfører en forringelse et andet sted.

3.3. Eg. en forbedring af logistikomkostninger laver en forbedring i leveringsservice

4. Gab-analyse af logistiske effektivitet

4.1. En gab-analyse er en sammenligning af et opstillet mål med faktiske præstationer. Jo mindre "gabet" mellem mål og faktiske præstationer er, jo bedre.

5. Benchmarking

5.1. Sammenligninger med andre virksomheder Sammenligningerne skal være med de bedste indenfor branchen og IKKE gennemsnittet Også kaldet for best practice

5.2. Der findes 3 forskellige typer indenfor Benchmarking

5.2.1. Intern benchmarking

5.2.1.1. Sammenligner præstationer med andre afdelinger indenfor samme virksomhed

5.2.2. Ekstern benchmarking

5.2.2.1. Sammenligner præstationer med de bedste virksomheder indenfor branchen

5.3. Funktionel benchmarking

5.3.1. Sammenligner præstationer med de bedste virksomheder på området uden hensyntagen til, hvilken branche det drejer sig om

6. Logistikomkostninger

6.1. Virksomhedens leveringsservice har stor indflydelse på logistikomkostninger. Høj leveringsservice er ofte lig høj logistikomkostninger

6.2. Lageromkostninger

6.2.1. Omfatter de omkostninger der er forbundet med varelageret

6.3. Emballage- og pakkeomkostninger

6.3.1. omfatter omkostninger til pakkematerialer, pakkemaskiner og lønninger

6.4. Transportomkostninger

6.4.1. Består både af intern og ekstern transport

6.4.2. Hvis transporten udføres af leverandøren og prisen for transporten er inkluderet i prisen for varene, vil de optræde som en del af vareforbruget/produktionsomkostningerne

6.5. Administrative logistikomkostninger

6.5.1. omfatter planlægnings- og kontrolomkostninger i forbindelse med materialegennemløbet, herunder behandling af indkomne kundeordrer, planlægning af indkøb, produktion og distribution.

6.6. Mangelomkostninger

6.6.1. De omkostninger der kan opstå hvis virksomheden ikke overholder aftaler med sine kunder

6.6.2. Kan nogle gange ikke beregnes, da man ikke kan beregne mistet omsætning for fremtiden

6.7. Analyse af virksomhedens logistikomkostninger

6.7.1. Analyseres ved hjælp af indekstal af de enkelte omkostningsarter og sammenligner dem med indekset for omsætningen

6.7.1.1. Hvis indekset for omkostningsarterne>omsætning er det meget ofte negativt

6.7.1.2. Hvis indekset for omkostningsarterne<omsætning er det positivt

6.7.1.3. Mangelomkostninger kan nogle gange ikke beregnes, så dette undlades hvis dette er tilfældet

6.7.2. Varelagerets omsætningshastighed

6.7.2.1. Viser hvor mange gange varelageret bliver omsat/udskiftet om året

6.7.2.1.1. Varelagerets omsætningshastighed= vareforbrug/gennemsnitligevarelager

6.7.2.2. Hvis varelagerets omsætningshastighed er 4, betyder det at vare omsat/udskiftet 4 gange om året

6.7.2.3. Gennemsnits lagertid viser hvor lang tid en varer i gennemsnit er på lageret

6.7.2.3.1. Gennemsnits lagertid= 360/omsætningshastigheden

6.7.2.4. Hvis virksomheden har en stor omsætningshastighed, binder de relativt færre penge i varelageret, end hvis den er lille

7. Leveringsservice

7.1. Leveringstid

7.1.1. Den tid der går fra ordren modtages til at varen ligger på det aftalte leveringssted

7.2. Lagerservicegrad

7.2.1. Viser hvor stor en andel af alle de modtagne ordre der direkte kan leveres fra færdigvarelagret

7.2.1.1. Lagerservicegrad= antal ekspederede ordrer*100/antal modtagne ordrer

7.3. Leveringsoverholdelse

7.3.1. Dækker over hvor pålidelig virksomheden er til at overholde aftaler omkring levering

7.3.1.1. Er varerne leveret i rette tid?

7.3.1.2. Er varerne leveret i rette mængde?

7.3.1.3. Er varerne leveret på det aftalte sted?

7.3.1.4. Er varerne leveret i rette kvalitet?

7.3.2. Ofte vigtigere end leveringstid

7.4. Leveringsfleksibilitet

7.4.1. Virksomhedens evne til at klare uforudsete ændringer vedrørende levering

7.5. Leveringsinformation

7.5.1. Giver virksomheden deres kunder leveringsinformationer, ved f.eks. forsinkelser/restordrer

7.5.2. De fleste kunder har idag elektronisk adgang til data vedrørende deres ordrer

7.6. Analyse af virksomhedens leveringsservice

7.6.1. Kvalitative analyse

7.6.1.1. Det er urealistisk at en virksomhed kan give alle kunder samme leveringsservice for alle deres varer, i stedet bliver de inddelt i kategorier, hvor kategori 1 har bedre leveringsservice end kategori 3. Varer og kunder bliver også inddelt alt efter hvem og hvad de prioritere

7.6.1.1.1. C-kunder med C-varer bliver sat i kategori 3

7.6.1.1.2. A-kunder med A-varer bliver sat i kategori 1

7.6.1.2. Virksomheden kan undersøge hvad kunderne prioritere, f.eks. leveringsoverholdelse over leveringstid

7.6.1.2.1. Kan undersøges ved spørgeskemaer til kunderne

7.6.2. Kvantitave

7.6.2.1. En kvantitativ analyse er baseret på eksakte talstørrelser.

7.6.2.1.1. Leveringstid

7.6.2.1.2. Lagerservicegrad

7.6.2.1.3. Leveringsoverholdelse

7.6.2.1.4. Leveringsfleksibilitet

7.6.2.1.5. Leveringsinformation

8. Virksomhedens afvejning mellem logistikservice på den ene side og de afledte logistikomkostninger på den anden side.