Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Den enkelte og samfundets udledning af stoffer af Mind Map: Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

1. Kviksølv

1.1. I havet

1.2. I naturen

1.3. Minamata katastrofen

1.3.1. Tun og andre fisk

1.3.1.1. Undgå at spise når man er gravid. Hvorfor er det dårligt for os?

1.4. Sparepærere

1.5. Hvad bruger man kviksølv til?

1.6. Kviksølvets kredsløb

2. Forurening af grundvandet

2.1. Hvilke stoffer udleder vi, som skader grundvandet?

2.2. Hvordan kommer det til at påvirke os?

2.3. Grundvandets cyklus

3. Klimaændringer

3.1. Temperature

3.2. Grønlandspumpen

4. Løsninger:

4.1. Mindre kød

4.2. El-biler

4.3. Genbrug

4.4. Pant på flasker

4.5. Alternativ energikilder

4.6. Metal, glas, papa, papir osv.

4.7. Opdeling af affald

4.8. Ikke forbuge unødtvendig energi

5. Forurening i mindre og store byer

5.1. Co2 i storbyer

5.2. Fabrikker kan ødelægge ting i mindre byer og små områder

5.3. Flint: by med giftigt drikkevand fra fabrik

6. Fossilebrændstoffer

6.1. Vedvarende energi

6.1.1. Sol

6.1.2. Vind

6.1.3. vand

7. Forsøg

7.1. Filtrering af scrub søbe

7.2. Rensning af spildevand

7.3. Fremstilling af plastik

7.4. Grønlandspumpen i akvarium

8. Co2 udledning og drivhusgasser

8.1. Biler

8.2. Køernes prutter

8.2.1. Kød vs. grønsager

8.3. Ozonlaget

8.4. Drivhusgasser

8.5. Hvordan vi udleder co2 og drivhusgasser

9. Forurening

9.1. Genbrug

9.2. vandforurening

9.2.1. Syrerregn

9.2.1.1. pH-værdier

9.2.2. Partikelforurening

9.2.3. Medicin

9.2.3.1. Fabrikker der forurener

9.3. Affaldshåndtering

9.4. Plastik

9.4.1. Microplast

9.4.1.1. Genbrug af plast

9.4.1.2. Plastikøer

9.5. Luftforurening

9.5.1. radioaktivitet

9.5.2. CO2

10. Temperatur

10.1. Hvordan påvirker de stoffer vi udleder temperaturen?

10.2. Smeltet is

10.3. Lande i fremtiden

10.4. Menneskers rolle

11. Jorden

11.1. Jordbunstyper

11.2. giftige ting ender i vores natur

11.3. Radioaktivitet

12. Bæredygtigthed

12.1. Bæredygtig energi