Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Den enkelte og samfundets udledning af stoffer af Mind Map: Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

1. Co2 udledning og drivhusgasser

1.1. Biler

1.2. Køernes prutter

1.2.1. Kød vs. grønsager

1.3. Ozonlaget

1.4. Drivhusgasser

1.5. Hvordan vi udleder co2 og drivhusgasser

2. Forurening

2.1. Genbrug

2.2. vandforurening

2.2.1. Syrerregn

2.2.1.1. pH-værdier

2.2.2. Partikelforurening

2.2.3. Medicin

2.2.3.1. Fabrikker der forurener

2.3. Affaldshåndtering

2.4. Plastik

2.4.1. Microplast

2.4.1.1. Genbrug af plast

2.4.1.2. Plastikøer

2.5. Luftforurening

2.5.1. radioaktivitet

2.5.2. CO2

3. Kviksølv

3.1. I havet

3.2. I naturen

3.3. Minamata katastrofen

3.3.1. Tun og andre fisk

3.3.1.1. Undgå at spise når man er gravid. Hvorfor er det dårligt for os?

3.4. Sparepærere

3.5. Hvad bruger man kviksølv til?

3.6. Kviksølvets kredsløb

4. Forurening af grundvandet

4.1. Hvilke stoffer udleder vi, som skader grundvandet?

4.2. Hvordan kommer det til at påvirke os?

4.3. Grundvandets cyklus

5. Temperatur

5.1. Hvordan påvirker de stoffer vi udleder temperaturen?

5.2. Smeltet is

5.3. Lande i fremtiden

5.4. Menneskers rolle

6. Klimaændringer

6.1. Temperature

6.2. Grønlandspumpen

7. Løsninger:

7.1. Mindre kød

7.2. El-biler

7.3. Genbrug

7.4. Pant på flasker

7.5. Alternativ energikilder

7.6. Metal, glas, papa, papir osv.

7.7. Opdeling af affald

7.8. Ikke forbuge unødtvendig energi

8. Forurening i mindre og store byer

8.1. Co2 i storbyer

8.2. Fabrikker kan ødelægge ting i mindre byer og små områder

8.3. Flint: by med giftigt drikkevand fra fabrik

9. Jorden

9.1. Jordbunstyper

9.2. giftige ting ender i vores natur

9.3. Radioaktivitet

10. Bæredygtigthed

10.1. Bæredygtig energi

11. Fossilebrændstoffer

11.1. Vedvarende energi

11.1.1. Sol

11.1.2. Vind

11.1.3. vand

12. Forsøg

12.1. Filtrering af scrub søbe

12.2. Rensning af spildevand

12.3. Fremstilling af plastik

12.4. Grønlandspumpen i akvarium