Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Affald af Mind Map: Affald

1. Papir

1.1. Papir bliver brugt til at lave kartoner.

1.2. I Danmark bliver kartoner ikke genbrugt, men man eksperimentere med det.

1.3. Papir kan genbruges op til 7 gange

2. Metal

2.1. Kadmium

2.1.1. Kadmium er et blødt, sølvhvidt tungmetal. Det bruges mest i genopladelige batterier, men kan også findes i for eksempel tagrender og nedløbsrør af PVC. Da kadmium er meget giftigt, er det vigtigt, at det ikke bliver blandet med andet affald.

2.2. Ligering af metaler

2.2.1. I naturen er der mange forskellige metaller i form af grundstoffer: Jern, aluminium, krom og nikkel er nogle af dem. For det meste bruger man forskellige legeringer mellem metallerne - altså blandinger at forskellige metaller.

3. Kompost

3.1. man kan lave kompost ud af haveaffald og frugt skrald

3.2. Kompost består af nedbrudt organisk materiale. har farve som jord i skovbunden

4. Elektronik

4.1. Man kan genbruge dele der er i gamle teleforner/computer og batterrier

5. Deponi

5.1. deponi er affald man ikke kan genbrug eller brænde

5.2. man lægger det i et kæmp hul og så lægger man dræg rør over eller under til at tage det vand der løber igenmen og så køre man over det med en stor maskine så det fylder mindst muligt

5.3. deponi er fx blød pvc plast , opfej fra gaden eller forudregnet jord

6. Forbrænding

6.1. I Danmark stammer cirka 72% af alt strøm fra solen, vindkraft og fra forbrænding af kul og affald. Det negative ved forbrænding er at vi udlukker alt for meget CO2, CO2 er også grunden til klimaforandringer

7. Farlig affald

7.1. Farligt affald er ting som er farligt for miljøet eller os. Det kan være kemikalier og rengøringsmidler

8. Henkastet affald

8.1. lægger ofte på rester pladser eller i vej kanten

8.2. det er fx mad, mcd, dåser eller noget man lige kan kaste ud af vinduet

8.3. det kan også være efter festivaler, koncerter eller lejer

9. Plast

9.1. Mikroplast

9.1.1. Går man tur ved vandet, ser man desværre ofte plastaffald, som er smidt på stranden eller skyllet op. Hvert år ender 8 mio. tons plast som affald i havet på verdensplan. Det er 19 tons i minuttet (2014), og det forventes, at mængden fordobles indenfor 10 år. Det er for eksempel plastposer, flasker og dunke, holdere fra sixpacks, snor og reb. Det kan være til stor skade for dyr og fugle. Det kan også ødelægge naturoplevelsen for os mennesker.

10. Fremtidens affald

10.1. Tidligere løb spildevandet i åbne rendesten. Senere kom natmanden og hentede affaldet på sin åbne vogn. I årtier hang telefonledningerne og gav gode siddepladser til svalerne. I dag er disse ting gravet ned og blevet en del af den usynlige by.

10.1.1. En måde at gøre beholderne til glas- og papirindsamling større og samtidig mindre synlige på, er at grave dem ned i jorden. Det gør det lettere at tømme beholderne og sparer en masse plads.

11. Affald og miljø

11.1. Affalds behandling i Grønland

11.1.1. Grønland er verdens største ø og meget tyndt befolket, da 3/4 er dækket af is. Samtidig skaber isen store afstande mellem byer og bygder, hvilket besværliggør transport af fx affald. Derfor har Grønland også nogle andre problemer med affald end Danmark.

12. Genbrug

12.1. Man afleverer det meste af familiens affald på en genbrugsplads, men ikke madaffald eller restaffald

12.2. Det er fx tøj,plast,mælketakonger,computer,mobiler