REBELLEN FRA LANGELAND

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
REBELLEN FRA LANGELAND af Mind Map: REBELLEN FRA LANGELAND

1. Luna Pedersen

1.1. Ole har hjulpet hende i 3 år

1.1.1. Vil dog heller ikke have, at Ole føler at ansvaret ligger på hans skuldre mht. når hun “går bananas”

1.1.2. Han hjælper hende til ikke at føle sig alene

1.1.3. Hun er nødt til at få nogle bedre møder/aftaler.

1.1.4. Hun savner opmærksomhed fra Ole

1.2. Hun vil ikke bo på en institution

1.2.1. Bliver til sidst overbevist om, at hun skal flytte ind på Hjørnet, efter 4 år

1.3. Humørsvingninger

1.4. Bruger Hjørnet til at forsøge at håndtere et liv, som hun ellers ikke kan håndtere

2. Hjørnet

2.1. Bo- og værested

2.2. Tager på camping en gang om året

2.2.1. Alle deltager i aktiviteterne

2.3. Mie Pedersen:

2.3.1. Direktør for Social og Sundhed

2.3.2. Har lavet om i styrelsen

2.3.3. Opsiger Ole som daglig leder, og giver ham i stedet en rolle der har mere frihed til at være kreativ

2.4. Stina

2.4.1. Den nye daglige leder af Hjørnet

3. Bo Mortensen

3.1. Bor i rækkehus

3.2. Har en kæreste

3.3. Kan godt lide at lave haver

3.4. Været i behandling for alkoholisme og har i mange år været psykisk syg

3.5. Har boet på Hjørnet

3.5.1. Efter han havde været hos Hjørnet og fået det bedre, ville han gerne bo et andet sted.

3.5.2. Savner det

4. Konklusioner og pointer

4.1. Det kvæler Ole Sørensens energi, at der skal oprettes nye tilsyn

4.2. Det vigtigste er, hvordan beboerne og de udsatte har det

4.2.1. Tilfredse brugere er ikke nok

4.3. Hvorfor skal vi ligne hinanden allesammen?

4.4. Man skal leve i nuet og ikke leve i fortiden. Prøve at leve det bedste liv, man kan.

4.5. Alle har krav på at have en relation til det normale liv

4.6. Der bør være plads til alle

4.7. Tiden går kun fra borgerne. De ansattes tid går til mere ligegyldige ting

5. Sociologisk teori

5.1. Max Weber

5.1.1. Rationelt

5.1.1.1. Tilsynet

5.1.2. Episk

5.1.2.1. Hjørnet - borgerne bliver overset

5.2. Marx

5.2.1. Kapitalismen på den ene side og arbejderne på den anden side

5.2.2. “Kapitalismen skaber et samfund i stadig forandring og præget af en række grundlæggende problemer og konflikter i form af f.eks. udbytning, undertrykkelse, social ulighed, fattigdom osv."

5.3. Durkheim

5.3.1. Mekanisk solidaritet

5.3.1.1. Tilsynets ønsker

5.3.1.1.1. Hjørnet har for mange forskellige målgrupper

5.3.1.1.2. For meget rummelighed

5.3.1.1.3. Imod Ole Sørensens ønske om organisk solidaritet

6. Ole Sørensen

6.1. Anderledes kontaktperson

6.2. En ven

6.3. Forstående

6.4. En bro mellem beboere og det almindelige liv

6.5. Leder af socialpsykiatrien i Langeland Kommune

6.5.1. Kører med medicin

6.5.2. Kører alkoholikere til den tyske grænse

6.6. Relationer i stedet for diagnoser

6.7. Borgerne vil “falde gennem de to stole igen”

7. Kim Rasmussen

7.1. Har problemer med sit temperament

7.1.1. Har 15-30 voldsdomme

7.1.1.1. Vold giver respekt

7.1.1.2. Mener ikke at vold er vejen frem

7.1.1.3. Løsladt for uagtsom manddrab

7.2. Problemer med misbrug

7.3. Hans liv gik i stykker i 1991

7.3.1. Han dræbte en kvinde, fordi han gav hende en overdosis

7.4. Fungerer ikke i det "normale liv" efter fængsel

7.5. Alene

7.5.1. Han har kun Ole

8. Socialtilsynet

8.1. Socialtilsynet (kritisk overfor oles kompetencer):

8.1.1. Ole er ikke længere daglig leder af Hjørnet

8.2. De synes ikke om hans måde at føre socialpædagogik på

8.3. Han har slået Langelands service-paragraffer sammen til én

8.4. Stiller spørgsmål ved de kompetencer personalet har.

8.5. Rummeligheden er et problem. Der er samlet mennesker med forskellige problemer

8.6. Personalet har for mange opgaver end ressourcer

8.7. De mener ikke at tilfredse beboere er nok.