Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Immanuel kant af Mind Map: Immanuel kant

1. Immanuel kant er fra 1724 og blev hele 79 år, han levede derfor indtil 1804. Immanuel blev født i Tyskland, i byen Königsberg. Immanuel blev boende i byen, på trods af familiens mangel på penge, kom han alligevel ind på universitetet i Königsberg.

2. I 1755 udgav han Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels.

3. I 1770 blev han professor i matematik. (flere tilbud)

4. Kant betragtes af mange som en af de største filosoffer. Især pga. hans erkendelsesteori.

5. Vi kan bedømme et menneskes hjerte ud fra hans behandling af dyr.

6. Et af Kants erkendelsesteoretiske hovedsynspunkter var, at erkendelsen ikke rettede sig efter objekterne, men at objekterne rettede sig efter erkendelsen. Mennesket er altså ikke blot en passiv modtager af sanseindtryk, men erkender verden med både sanserne og fornuften. En anden måde at sige det på er: Vi ser verden som fænomener, altså som den er givet til os

7. Immanuel fik adgang til en uddannelse på grund af sin høje intelligens og sit stærke faglige niveau.

8. Han begyndte sine studier på universitetet i en alder af 16, hvor han især blev påvirket af Martin Knutzen, en ung professor i logik og metafysik, der fik Kants interesse for filosofi, naturvidenskab og matematik til at spire. Han afsluttede sine studier seks år senere i en alder af 22 og blev huslærer.

9. Hans to største værker er Kritik af den rene fornuft og Kritik af den praktiske fornuft.

10. Lad os betragte vores liv som en barneleg, hvor intet er alvorligt undtagen ærligheden.

11. De frygter døden mindst, hvis liv har mest værd.