Vand projektuge

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Vand projektuge af Mind Map: Vand projektuge

1. Vandets kredsløb

1.1. Fordampning sker hurtigst når det er tørt eller det blæser

1.1.1. Vandets kredsløb er tegnet på papir

1.2. Demonstration

1.3. Jo længere vi kommer ned i jorden, jo færre nærringstoffer er der, hvilket gør det svært for bakterierne at leve

1.4. der kan dog ske forhindringer som for eksempel eutrofiering.

1.5. Eutofering=nærringsbelastning

2. Grundvand

2.1. Vand er lettest at pumpe op i sand, men bliver renest hvis der er et beskyttende lerlag ovenpå

2.2. Hvordan indvindes grundvand?

2.3. Forsøg: jorden er en svamp

2.4. 99%af drikkevand

2.5. Forsøg: grundvandsdannelse

2.6. Der dannes kun grundvand i vinterhalvåret, fordi at jorden er for tør om sommeren

2.7. N(nitrogen)P(phospher)K(kalkium)

2.8. Tyngdekraften for grundvandet til at sive ned gennem jordlagene, men for også vandet til at sprede sig til siderne, for at udfylde hulrummene

2.9. Trin 1 af vandets nedsivning: ned gennem mulaget

2.10. Trin 2: vi går ned til næste jordlag, der variere meget efter hvor vi befinder os i Danmark

2.11. Mulaget er 30-40cm og her findes også "organiske materialer" som fx er planter og bakterier

2.12. miljøfremmede stoffer er en betegnelse for en meget stor gruppe af vidt forskellige stoffer, der er fundet i miljøet på steder og i koncentrationer, der ikke forekommer naturligt

2.13. miljøfremmede stoffer er giftige for planter og dyr og svære at nedbryde

3. vandværk

3.1. Fungere ligesom en fabrik

3.1.1. Trin 1: pump vandet op

3.1.2. Trin 2: vandet bliver lagret i høje rør

3.1.3. Trin 3: vandet bliver leveret til huse via. vandrør

3.1.4. rensningsanalyse er under spildevandsrensning

4. Vandforbrug

4.1. Cape Town´s situation

4.2. Skolens vandforbrug: 3.068.753 liter

4.3. Hvor tror vi at vi bruger vand på skolen?=

5. Spildevandsrensning

5.1. mekanisk rensning:

5.2. Trin 1: alt det store affald bliver sorteret fra i risten

5.3. Trin 2: bagefter kommer det ud i en stor rund tank hvor sandet falder til bunden og fedtet stiger, og senere bliver det sorteret

5.4. trin 3: nu hældes vandet i en forklaringstank, hvor opløste stoffer opløses

5.5. trin 4: nu er vandet renset for større ting, men det er stadig ikke rent. det indeholder stadig ting som Phosper og nitrogen, der skal fjernes i den biologiske rensning

5.6. biologisk resning

5.7. trin 1: organisk stof fjernes i luftningstankene hvor bakterierne spiser dem

5.8. trin 2: det helt opløste nitrogen bliver omdannet fra urin til ammonium ved hjælp af bakterier

5.9. trin 3: ammonium omdannes til nitrat af bakterier

5.10. trin 4: bakterier omdanner nitrat til frit kvælstof, og fordi frit kvælstof er en gas, bobler det op ad vandet og flyver ud i vores atmosfære

5.11. trin 5: vandet indeholder stadig Phosper, som skal fjernes i den kemiske rensning

5.12. kemisk rensning

5.13. Trin 1: for at fjerne Phosper skal vi tilsætte jernklorid (FeCl3)

5.14. trin 2: fordi jernet virker som en magnet på fosferet, dannes ionen jernfosfat, og den er tungere end vand så på grund af tyngdekraften falder det til bunden

5.15. trin 3: vandet er nu komplet rent, og det ledes ud i vandsystemet

5.16. skader landbruget vand?

6. Ekstra Credit til os

6.1. Planter der vokser

6.1.1. Morfars dampmaskine