Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Broer af Mind Map: Broer

1. Materialer

1.1. Metal

1.1.1. Meget nemt at arbejde med, let og holdbart.

1.2. Træ

1.2.1. Nemt at skaffe, men ikke så holdbart

1.3. Sten

1.3.1. Svært at arbejde med, godt til buer.

1.4. Beton

1.4.1. Nemmere at arbejde med end sten, meget stærkt.

2. Typer

2.1. Akvædukt

2.2. Badebro

2.3. Buebro

2.4. Bjælkebro

2.5. Cantileverbro

2.6. Feltbro

2.7. Flydebro

2.8. Foldebro

2.9. Gangbro

2.10. Gitterbro

2.11. Hængbro

2.12. Højbro

2.13. Klapbro

2.14. Landgangsbro

2.15. Lavbro

2.16. Luftbro

2.17. Skråtagsbro

2.18. Spang

2.19. Svingbro

2.20. Tovbro

2.21. Vippebro

2.22. Viadukt

3. Kendte broer

3.1. Golden Gate Bridge

3.2. Storebælts broen

3.3. Brooklyn bridge

3.4. Millau-viaducten

4. Historien om broen

4.1. Romerne var de første store bro byggere. De byggede broer for at transportere deres soldater. De byggede deres broer af sten, som en buebro.

4.2. Den første bro af støbejern blev opført i England. Det var en buebro. Broer fik ny styrke og kunne strække sig over længere afstande.

4.3. Der opstod det problem at jernet blev strukket for meget under for stor vægt. Det blev løst ved at man byggede arme som kunne støtte broen. Det blev bygget i form af trekanter som fordelte vægten på broen.

4.4. Det var en meget dyr løsning. Derfor begyndte man at bygge hængebroer. De var billige og kunne bære meget vægt uden at behøve mange søjler som støtte.

4.5. James Finley og Navier

4.5.1. James Finley

4.5.1.1. Nemt og forståeligt

4.5.1.2. Billigt

4.5.1.3. Den empiriske induktive metode

4.5.1.4. Fra specifikt til generelt, prøvede sig frem

4.5.1.5. Ikke æstetisk, gik op i brugbarhed og pris

4.5.2. Navier

4.5.2.1. Den teoretiske deduktive metode

4.5.2.2. Beregnede først, fra generelt til specifikt

4.5.2.3. Æstetisk og design

4.5.2.4. Søgte anerkendelse

5. Krafter

5.1. Tyngdekraften og normalkraften fra understøtnings punkterne skal være lige store.

5.2. Der skal være lige meget træk i alle retninger på punkterne.

5.3. Man kan udregne normalkraft i stænger med Sinus og Cosinus.

5.4. Newtons love

5.4.1. 1. "Et legeme som ikke er påvirket af en kraft, eller af kræfter, der ophæver hinandens virkning, vil enten være i hvile eller foretage en jævn retlinet bevægelse."

5.4.2. 2. "Den resulterende kraft på et legeme med massen m, som har accelerationen a, findes som produktet af legemets masse og legemets acceleration hvor den resulterende kraft og accelerationen har samme retning."

6. Omgivelser

6.1. Vejr forhold og natur fænomener

6.1.1. Vind

6.1.2. Temperatur

6.1.3. Jordskelv

6.1.4. Vand

6.1.4.1. Saltvand eller ferskvand

6.1.4.2. Regn

6.1.5. Sne og is