Sprogligt Fokusområde - Argumentation og sproglige virkemidler

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Sprogligt Fokusområde - Argumentation og sproglige virkemidler af Mind Map: Sprogligt Fokusområde - Argumentation og sproglige virkemidler

1. Kommunikationsanalyse

1.1. Afsender, Meddelse og Modtager

1.1.1. Kanal, Kode, Situation

2. Diskursanalyse

2.1. Nodalpunkt (hoved emnet)

2.2. Akvivalenskæde

2.3. Differenskæde

2.4. Antagonisme

2.5. Hegemoni

2.6. Flydende betegner

2.7. Fedme (eksempler), artikler i information

2.8. Sproget har magt --> er med til at bestemme modtagerens måde at tænke på

3. Reklameanalyse + Kommunikationsmodel udvidet

3.1. Alzheimer og Dove (eksempel)

3.2. Roman Jakobsens Kommunikationsmodel

3.2.1. Afsender --> emotive funktion

3.2.2. Konteksten -> Referentielle funktion

3.2.3. Meddelelsen -> Poetiske funktion

3.2.4. Kontakten -> Fatiske funktion

3.2.5. Koden -> meta sproglige funktion

3.2.6. Modtageren -> Konative funktion

3.3. AIDA-moddel

4. Eksempel på tekster

4.1. Dronnings nytsåstale

4.2. Alzheimerforeningen

4.3. Dove reklamen

4.4. Løkkes tale

4.5. Mere tid til børn: Politiken

4.6. Fedme kampagne, klumme tekster

5. Argumentatiation

5.1. Appelformer

5.1.1. Ethos, Pathos, Logos

5.2. Argumenationsteori

5.2.1. Toulmin's Argumentationsmodel

5.2.1.1. Påstand, Belæg, Rygdækning, Hjemmel, Gendrivelse og Styrkemarkører

5.2.2. Argumenttyper

5.2.2.1. Generaliseringsargumentet mm.

5.2.2.2. Motivationsargument

5.2.2.3. Årsagsargument

5.2.2.4. Erfaringsargument

5.2.2.5. Sandhedspostulat

5.2.2.6. Autoritetsargument

5.2.2.7. Mængdeargument

5.2.2.8. Klassifikationsargument

5.2.2.9. Trusselsargument

5.3. Politikens leder ''Mere tid til børn'' (eksempel)

6. Retorik (talemåde til publikum)

6.1. Lejlighedstale, Politisk tale, informative.

6.1.1. Dronnings og statsministeren (eksempel)

6.2. Opbygning, indledning og en afslutning.

6.3. Appelformer (ethos, pathos og logos)

6.4. Tydelig og klar tale = egnet til publikum

6.5. Fremgangsmetode til analyse af taler

7. Sprog

7.1. Abstrakt ordvalg

7.2. Sproglige virkemidler

7.2.1. Billedsprog

7.2.2. Sammenlign

7.2.3. Metaphor

7.2.4. Besjælding

7.2.5. Humor

7.2.6. Ironi

7.2.7. Sarkasme

7.2.8. Overdrivelser

7.2.9. Underdrivelser

7.2.10. Anafor (samme ord først i sætning i efterfølgende sætninger)

7.2.11. Epifor (samme ord til sidst i sætning i efterfølgende sætninger)

7.2.12. Antitese (en modsætning)

7.2.13. Retoriske Spørgsmål

7.2.14. Denotationer

7.2.15. Konnotationer

7.2.16. Slang

7.2.16.1. Ungdomssprog

7.3. Hypotakse: sideordnede sætninger (normalt)

7.4. Paratakse underordnede sætninger (formelt)

7.5. Direkte tale

7.6. Symboler

7.7. Positive/Negative ladede ord

7.8. Engelsk ordbrug, fremmedsprog