Kønsopdelte sovesale

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Kønsopdelte sovesale af Mind Map: Kønsopdelte sovesale

1. Hvad vil Gud sige?

2. Kønsroller, kønsopdeling, kønsforståelse og respekt

3. Hormoner

4. Folkeskolens Formålsparagraf

4.1. Hvor højt skal denne paragraf vægtes, er det en guideline eller en regl der skal overholdes

4.2. "§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling."

5. Bachelor: Der er behov for mere nuancerede billeder af køn i skolen - Folkeskolen.dk

5.1. Der er behov for mere nuancerede billeder af køn i skolen, men hvordan med så mange rødder i vores samfund som trækker den anden vej, holder os tilbage og stadig vises i andre sammenhæng i vores samfund

6. Tradition og normer i forhold til skolens sidste 200år

6.1. I andre fag/brancher er der de sidste 10år sket så meget man næsten ikke kan følge med, men inden for skolen er der næste ikke blevet lavet nogle ændringer, vi har lært meget omkring pædagogik, læringsroller, low arousal osv, men det er bare blevet lagt på læren at han/hun tager det med i sin rygsæk i stedet for at vi sammen har løftet den roller

7. Forældre- og lærerroller, hvem bestemmer på en lejrtur hvor forældrene ikke er tilstede?

7.1. Hvor er grænsen forforældres regler og for skolens regler, samt lærerens regler på lejrturen

8. Immanuel Kant Grundtvig Frederich Nietzche

8.1. - Filosofiske tanker der er for eller mod mindre kønsopdeling. - Kategoriske imperativ - Hvad hvis det var en almen gyldig regel? Hvis det ikke er okay at raceopdele, hvorfor er det okay at kønsopdele? - Ligeværd - Fjerne gamle moralske normer.

8.2. Edgar H. Schein

8.2.1. Kulturteori - Organisationsteori(de syv dimensioner) - Antagelser om menneskets natur. - Synet på relationer mellem mennesker.

9. Battle of the Sexes - Film

10. #metoo

10.1. Accept af køn Respekt Gensidig forståelse

11. Køn

12. Voksnes projektering af børnenes seksualitet