Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
ordforklaring. af Mind Map: ordforklaring.

1. observation kan fx være dansk og matematik altså hvor mange der bedst kan lide dansk, og hvor mange der bedst kan lide matematik

2. hyppighed kan fx være at hvis vi har to fag at vælge imellem hvad vi bedst kan lide fx af matematik og dansk, så er vi måske 30 der svarer, så hyppighed er hvor mange der er med i undersøgelsen og hvad de har svaret.

3. typetal =mode( ) middletal (gennemsnit) =average ( ) midste værdi =min ( ) største værdi (max) variationsbredde ( sv-mv) nederste kvartil og øvre kvartil = Quartile (E5-E7, 1/3) Median=median ( )

4. Et trappediagram er et diagram altså hvor man viser hyppighed og frekvens og så ligner det bare en trappe altså man sætter det i række følge med den mindste hyppighed først.

5. Et cirkeldiagram er et diagram, hvor det formet som en cirkel hvor det udgør procenten af de observationer og hyppighed.

6. et pindediagram er et diagram hvor enten er hyppigheden sat i lodrette eller vandrette pinde.

7. et pindediagram vandret.

8. summeret hyppighed er alle hyppighederne lagt sammen

9. frekvens er når den alle hyppighederne er lagt sammen så er det så procenten af den summeret hyppighed.

10. når man så har udregnet frekvensen så det samme som man gjorde med hyppighed og summeret hyppighed gør man bare ved frekvens og summeret frekvens bortset fra at det bliver i procent

11. typetal er det tal der går igen flest gange

12. mindste værdien er det tal som er mindst i observationen, fx 27,45,82 så er det 27

13. variationsbredde er største minus mindste værdien så hvis vi tager fx 27,45,82 så er det 82-27= 55.

14. største værdien er det tal som er størst i observationen fx 27,45,82 så er det 82

15. nedrekvartil er fra medianen det tal der ligger i midten og observation SKAL være sat i rækkefølge fra det mindste tal til det største, fx 7,12,15,22,24,26,27, så er medianen 22. Så fra medianen og ned skal man finde det tal der er i midten, hvilket i den her observation er det 12, og øvre kvartil er fra medianen og op altså i observationen her er det 26.

16. boksplot viser medianen, størsteværdi, mindste værdi, nedre kvartil og øvre kvartil.

17. middeltal er det samme som gennemsnit