Diabetes mellitus og sendiabetiske komplikationer og min rolle som SSA

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Diabetes mellitus og sendiabetiske komplikationer og min rolle som SSA af Mind Map: Diabetes mellitus og sendiabetiske komplikationer og min rolle som SSA

1. Retinopati

1.1. Grøn stær

1.2. Grå stær

1.3. Blindhed

2. Aterosklerose

2.1. Øget osmotisk tryk

2.2. For højt blodtryk

2.3. Øget aflejring af kolesterol

2.4. Iskæmiske smerter

2.5. Tromber/emboli

2.6. Angina pectoris

3. Neuropati

3.1. Mangel på oxygen og nærringsstoffer

3.2. Sensoriske nervebaner

3.3. Autonome nervebaner

4. Diabetiske sår

4.1. Decubitus

4.1.1. Sårpleje

4.1.1.1. Tværfaglidt samarbejde med sundhedsenheden sende billeder til dem. Dokumenter sårtype, lokalitet, tid, sårets fase, udseende, er der sekret lugt og farve, sårkanter, hudomgivelser og tegn på infektion. Heler bedst i fugtigt miljø, tør bandage risiko for at fjerne granuleret væv. Bandage heller ikke for våd kan ses på hvide kanter. Dette diabetiske sår og tyksår er i oprensningsfasen, derfor er der hyppige skift hver anden dag. Fugtig sårheling giver færre smerter, færre infektioner, epitelvæv vokser hurtigere, effektiv oprensning. Ren procedure sygeplejerske fra sundhedsenheden har lavet sårpleje planen. Han har 2 kategori 2 tryksår, der er øget risiko pga. immobilitet og neuropati. Observationer er det varmt, rødt, ødematøst, er der hårdhed. dokumenter i Cura. Vi har et samarbejde med sundhedsenheden om at finde den rigtigt bandage til hans fod, da der er mange sår 2 store og en masse små.

4.2. Var healthcare kliniske retningslinjer

4.3. Sundhedsteknologi

5. Insulintilfælde

5.1. Symptomer

5.1.1. Nedsat koncentration

5.1.2. Bevidsthedssvækkelse

5.1.3. Virker beruset

5.2. Hjælp til at indtage kulhydrater

5.3. 3,5 - 2,0 mmol/L

6. Insulinføling

6.1. Symptomer

6.1.1. Stigende puls

6.1.2. Koldsved

6.1.3. Sultfornemmelse

6.1.4. Prikken i fingre og ved munden

6.2. Sukker peroralt

6.3. Kan hjælpe sig selv

6.4. ca. 3,5 mmol/L

7. Olympiadesyndromet

7.1. Instabilitetet og faldtendens

7.2. Immobilitet og gangbesvær

7.3. Intellektuel reduktion

7.4. Inkontinens

7.5. Latrogenicitet

8. Kaskadesyndromet

8.1. Nyresvigt

8.2. Blindhed

8.3. Amputation

9. Etik og moral

9.1. Giver ham usunde madvare selvom det ikke er godt for ham, men han har jo også selvbestemmelsesret

9.2. Tillid, åbenhed, respekt, ansvar og selvstændighed

10. Type 2 diabetes mellitus

10.1. Type 2 diabetes er en metabolisk relateret sygdom, det vil sige type 2 diabetes hører med til en gruppe af sygdomme, som er med til at ændre kroppens energiomsætning og kredsløb . I pancreas er der endokrine celler, som findes i de langerhanske øer, hvor der alfa-celler, som producerer glukagon og betaceller, der så producerer insulin . Når vi taler om type 2 diabetes, så betyder det at kroppen er blevet insulinresistent, det vil sige, at cellerne reagere ikke længere, når insulin sætter sig på receptorerne i kroppen . Insulin er en slags nøgle, der skal åbne receptoren for at glukosen kan komme ind, men når receptoren ikke reagerer, opstår der hyperglykæmi. Den konstante hyperglykæmi, som kan få alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne. Det er ikke kun selve diabetessygdommen, der er problemet, det er også summen af alle de sendiabetiske komplikationer, der kan støde til.

11. Rehabilitering når skaden er sket

11.1. Få ham til at gøre alle de ting han selv kan, jeg skal holde hænderne på ryggen.

12. Antidiabetika

12.1. Normalt fastende blodglukose 4,2-6,3 mmol/L ikke fastende 5,0-11,0 mmol/L . Kender man borger/patient godt kan det variere, hvornår det er "normalt" blodglukose.

12.2. Parenterale subkutant injektion insulin øger mængden af insulin i blodet. Det er en agonist. Den øgede mængde insulin påvirker receptorerne så mere glukose kommer ind i cellerne. Insulatard er et eks. på et middelangtvirkende præperat, der er identisk med den insulin kroppen selv producerer.

12.2.1. Bivirkninger fx kvalme, opkastninger, diarré, hypoglykæmi og hovedpine

12.3. Perorale betastimulerende midler fx NovoNorm stimulerer betacellerne i pancreas til at danne mere insulin og øge cellernes følsomhed overfor insulin. dog skal kroppens betaceller fungere.

12.3.1. Bivirkninger fx Kvalme, opkastninger, hypoglykæmi og diarré

12.4. Ikke betastimulerende Metformin virkning er ukendt, men det sænker blodglukosen ved at hæmme nydannelsen af glukose i leveren og hæmme absorpationen af glukose fra tarmen og øger cellernes overfølsomhed overfor insulin.

12.4.1. Bivirkninger kvalme, opkastninger, nedsat appetit, diarré og abdominale smerter

12.5. Interaktioner

12.5.1. Prednisolon da det øger blodglukose i kroppen

12.6. Firstpass

12.7. Stoffet der skal transporteres over cellemembranen bindes til transportproteinet på den ene side af membranen og frigives på den anden side

13. Nefropati

13.1. UVI

13.2. Kateter

13.3. Nyresvigt

13.4. Kolloidosmotiske tryk

14. Forebyggelse

14.1. Livsstilsændringer

14.1.1. Motivation

14.1.1.1. Beholde nuværende funktioner

14.1.2. Vejledning

14.1.3. KRAM

14.1.4. Concordance

14.1.5. NUZO

14.1.5.1. Arbejde i nærmeste udviklingszone

14.1.5.2. Flow

14.1.6. Livshistorie

14.1.6.1. Hvad har han lavet før

14.1.6.2. Usikker identitet

14.1.7. Livskvalitet

14.1.7.1. Siri Næss at være aktiv, at have samhørighed, at have selvfølelse, en grundstemning af glæde kognitiv og affektiv

14.1.7.2. Madis Kanjandi Ydre levevilkår, interpersonelle levevilkår, Indre psykologiske forhold

14.1.8. Recovery

14.1.8.1. Kun i psykiatrien

14.1.9. Empowerment

14.2. Primær forhindre sygdommen i at opstå, sekundær identificere sygdommen tidligt, tertiær forhindre forværing eller tilbagefald

15. Insulinshock

15.1. Symptomer

15.1.1. Mister bevidstheden

15.1.2. Muligvis kramper

15.2. Ringe 1-1-2 og sprøjt glukagon ind i en muskel

15.3. under 2,0 mmol/L

16. Diabetesforening

16.1. Møde ligesindede

16.2. Inspiration

17. Glukose måling

17.1. Hyperglykæmi

17.1.1. Symptomer

17.1.1.1. Træthed, kvalme, mundtørhed, hyppig vandladning, tørst og kløe

17.2. Hypoglykæmi

17.2.1. Symptomer

17.2.1.1. Sved, sitren, sult, sur, bleg og besvimelse

17.3. Dokumentation

17.3.1. Observation

18. Lovgivninng

18.1. Retningslinjer

18.1.1. Sundhedsstyrelsen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Institut for Kvalitet og Akkreditering

18.1.2. Nationalt, regionalt, sygehus og specifik afdeling eller lokale på fx en ny arbejdsplads

18.1.3. Kvalitetssikring

18.2. 3 P er

18.2.1. Privat, personlig, proffesionel

18.3. Lovgivning

18.3.1. § 28 videregivelse af oplysninger sammentykke

18.4. CURA

18.4.1. Dokumentation

18.5. ISBAR

18.5.1. Identificer dig selv og borger/patient beskriv situationen beskriv baggrund kort, analyse af situationen giv eller få råd

18.6. Serviceloven

18.6.1. § 112 hjælpemidler

18.6.2. Lov om Social service § 83

18.6.2.1. Når jeg som SSA skal koordinere kvalitetsstandart med ydelser

18.6.2.2. § 91 frit leverandør valg

18.6.3. Serviceniveau og kvalitetsstandarter

18.6.3.1. Byråd eller kommunalstyrrelsen

18.6.4. § 124 magtanvendelse

18.7. Sundhedsloven

18.7.1. § 15 sikring af patients bestemmelsesret

18.7.2. § 198 UTH skal rapporteres Dansk patientsikkerhedsdatabase

18.7.3. Jeg arbejder ud fra sundhedsloven som sundhedsperson

18.8. Autorisationsloven

18.8.1. § 17 udvise samvittighedsfuldhed og omhu

18.8.2. § 19 oplysningspligt og indberetningspligt

18.8.3. Journalsføringspligt

18.8.4. Godkendelse til at udføre bestemt virksomhed

18.9. Kompetence

18.9.1. Viden erfaring handle

18.10. Psykiatriloven

18.10.1. § 5 tvangsmedicinering

18.11. Myndighedsperson

18.11.1. Magt til at handle og beslutte for andre

18.12. Grundloven

18.12.1. § 71

18.13. Velfærdsteknologi, sundhedsteknologi

18.14. Forvaltningsloven

18.14.1. § 27 tavshedspligt

19. Komplekse borgerforløb

19.1. Olympiadesyndrom

19.2. Tværfagligt samarbejde

19.2.1. Ergo, fys, læge, sygeplejersker, hjælper osv.

19.3. Forløbskoordination

19.3.1. Kan både være godt og dårligt

19.3.2. Varigt forløb

19.3.3. Sammensat forløb

19.3.4. Enkelt forløb

19.4. Dokumentation

19.4.1. Cura

19.5. Sammenhængende borger/patientforløb

20. Sundhedsfremme

20.1. Holde raske mennesker raske

21. Diabetisk koma

21.1. Hyperglykæmi mister bevidstheden begyndende symptomer træthed, hyppige vandladninger og glukose i urinen

22. Farmakologi

22.1. SSA deligation

22.1.1. Videre delegation

22.2. De 3 rigtige

22.3. De 7 rigtige

22.3.1. Den rigtige patient, det rigtige lægemiddel, rigtige dosis, rigtige administationsområde, rigtige tidspunkt, rigtige information og rigtige lægemiddelform

22.4. Sundhedsloven

22.5. Medicindispension

22.6. Pro medicin

22.7. FMK

23. Arbejdsmiljø

23.1. Arbejdsmiljørepræsentant AMIR og tillidsrepræsentant

23.2. APV

23.3. Arbejdsmiljøcertificering ikke væsentlige problemer, sikre og udvikler, sundhedsfremmende, medarbejder inddraget, dokumentation

23.4. Ergonomi

23.4.1. De 3 næser

23.5. Risiko vurdering

23.6. Voldskema