Teknologiens betydning for menneskets sundhed og levevilkår

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Teknologiens betydning for menneskets sundhed og levevilkår af Mind Map: Teknologiens betydning for menneskets sundhed og levevilkår

1. Robotter

1.1. Job

1.2. Proteser

1.3. Rumrejser

2. Bioteknologi

2.1. mikroorganismer

2.1.1. levende organismer

2.2. Medicin

3. Livsstilssygdomme

3.1. Sukkersyge

3.2. Hjertekarsygdomme

3.3. stress

3.4. fedme

3.5. Sygdomme

4. Medicin

4.1. Nye former for behandling

4.2. Behandling af livsstilssygdomme

4.3. Arvelige sydomme

4.4. livsforlængende behandling

5. Vandmangel

5.1. Forurening af grundvand

5.2. Forurening af overfladevand (søer, haver mm.)

5.3. Klimaforandringer

5.4. Tekniske løsninger

5.5. Rettigheder til vand

6. Brændstoffer

6.1. Biobrændsel

6.2. syntetisk

6.3. Atomkraft

6.4. fissionsenergi

6.5. fossile brændstoffer

6.6. Transport

7. Genteknologi

7.1. Gensplejning

7.2. Genmodificering

7.3. Genmodificering

8. Befolknings udvikling