Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer af Mind Map: Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

1. Globalopvarmning

1.1. Temperaturændringer

1.2. Klimaforandringer

2. Naturgrundlaget

2.1. Hvordan påvirker udledning af stoffer havets naturgrundlag?

3. Forurening

3.1. CO2 udledning

3.1.1. Transport

3.1.1.1. Katalysator i en bil

3.1.1.2. Bil, fly, bus osv

3.1.2. Produktion

3.1.2.1. Fabrikker osv

3.1.3. Fossile brændstoffer

3.1.3.1. Kul, olie og gas

3.1.3.2. Opvarming af huse bla.

3.2. Drivhusgasser

3.2.1. Vanddamp (H2O)

3.2.2. Kuldioxid (CO2)

3.2.3. Metan (CH4)

3.2.4. Lattergas (N2O)

3.3. Luftforurening

3.3.1. Brændeovne

3.3.2. Partikeludledning

3.3.2.1. Røgrensning

3.4. Drivhuseffekten

4. Syreregn

4.1. Hvorfor/Hvordan er syreregn skadeligt?

5. Fotosyntese

5.1. Planter optager CO2 og omdanner det til ilt, som mennesker og dyr kan bruge

5.2. Carbonskredsløb

6. Fødekæder

6.1. Hvordan påvirker udledning af stoffer, de forskellige fødekæder, og kan det have negative konsekvenser over længere tid?

7. Løsninger

7.1. Vedvarende energi

7.2. Stop udledning af drivhusgasser

8. Forsøg

8.1. Det med globussen

9. Modeller

9.1. Den Lone foreslog

10. Vedvarende energi

10.1. Hvilke andre energiformer kan bruges som alternativer, hvis man skal sænke niveauet af udledning af skadelige stoffer?