fælles-faglige-fokus-områder

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
fælles-faglige-fokus-områder af Mind Map: fælles-faglige-fokus-områder

1. Drikkevandsforsyning

1.1. delemner

1.1.1. tørke

1.1.2. vandets kredsløb

1.1.3. sundhed og vand

1.1.4. fremtidens vandsyning

1.2. forsøg

1.2.1. rensning af vand fra fattige områder (uv stråler)

1.2.2. mekanisk rens, biologisk rens og kemisk rensning af vand

1.3. problemstilling

1.3.1. Hvilke udfordringer har ulandene med, at de ikke kan udnytte grundvandet på samme måde som i Danmark, og hvordan kan vandet bennyttes som ressource til fremtidens generationer?

1.3.2. Hvilke trusler gør klimaforandringer for vores drikkevand og hvordan sikrer vi rent vand i fremtiden?

2. Bæredygtig energi

2.1. delemner

2.1.1. vedvarende energi (magnetisme)

2.1.2. forurening af atmosfæren

2.1.3. kræftværker

2.1.4. Global opvarmning

2.1.5. elektricitet

2.1.6. afbrænding af affald

2.1.7. jordens energi

2.2. forsøg

2.2.1. forudregningsforsøg (brænde kul)

2.2.2. vind energi (producering af elektricitet ved hjælp af vindmølle og hårtørrer for luft.)

2.2.3. induktion

2.3. problemstilling

2.3.1. Hvilke fordele og ulemper har bæredygtig energi haft på udviklingen af samfundet, og hvordan kan vi forbedre den nuværende udvikling?

3. Strlåing

3.1. delemner

3.1.1. kræft og mutation

3.1.2. fusion og fission

3.1.3. atomkræftværker

3.1.4. stråling og teknologi

3.1.5. baggrundsstråling

3.1.6. partikel stråling

3.2. forsøg

3.2.1. uv perler

3.2.2. plantebestråling

3.2.3. ioniserende stråling

3.3. problemstilling

3.3.1. Hvilke fordele og ulemper har vores industrielle samfund påvirket vo-res levevilkår i forhold til kræft?

3.3.2. Hvilke muligheder og begrænsninger er der i at behandle kræft og hvordan kan vi i fremtiden forbedre vores kræftbehandling?

3.3.3. Hvilke fordele og ulemper har bæredygtig energi haft på udviklingen af vores samfund og hvordan kan det forbedre den nuværende udvikling?

4. Universets dannelse

4.1. delemne

4.1.1. big bang

4.1.2. naturlig selektion

4.1.3. tektoniske plader

4.1.4. menneskers nuværende levevilkår

4.1.5. atmosfæren

4.1.6. livets udvikling

4.1.7. grundstof dannelse

4.1.8. prækambrium

4.1.9. eukaryot og prokaryot

4.2. problemstilling

4.2.1. Hvordan påvirker mennesket handlemønstre livets udvikling og hvilke fordele og ulemper har der for vores efterkommere?

4.2.2. Hvordan har livet udviklet sig igennem tidsperioden prækambrium, og hvilke konsekvenser har det haft for udviklingen af livet?

4.3. forsøg

4.3.1. tyngdekraft forsøg

4.3.2. forsøg om lag i atmosfæren

4.3.3. kraterdannelse