Sprog og kommunikation

Plan your projects and define important tasks and actions

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Sprog og kommunikation af Mind Map: Sprog og kommunikation

1. Historisk set

1.1. 1900'tallet

1.1.1. Skinner Bloomfield

1.1.1.1. barnet lære sproget mekanisk og passivt

1.1.1.2. udvikles gennem relationer, de modtager fra voksne

1.2. 1960'erne

1.2.1. Chomsky

1.2.1.1. Barnet er født med en universel sprogstruktur

1.3. 1970-1980'erne

1.3.1. Vygotsky

1.3.1.1. Ydre kommunikativ proces

1.3.1.2. Indre kognitiv proces

1.3.1.3. nærmeste udviklings zone (dialogisk læsning mm.)

1.3.1.4. Hvis man fra fødslen stimuleres, så har man nemmere ved at udvikle og lærer om sprog (de rumænske børn)

2. Sprogtrekanten

2.1. Form

2.1.1. lyd, udtale og grammatik

2.2. Indhold

2.2.1. ord og deres betydning

2.3. Funktion

2.3.1. hvordan bruges sproget

3. Læring om sprog

3.1. Sprogsyn

3.1.1. Der skal være et behov for at det har interesse, at lærer om sproget

3.1.2. i den pædagogiske praksis

3.1.2.1. at bruge sproget som et middel til at få et budskab ud

3.1.2.1.1. verbalt, nonverbalt og skriftlig forståelse

3.1.2.2. at bruge sproget som et værktøj, til at vise anderkendelse, følelsesmæssige tilknytninger, mm.

3.1.2.3. Måden man skaber værdi for det man vil formidle

3.1.2.4. man er forpligtet til at lærer børn om sproget

3.1.2.5. Det funktionelle sprogsyn

3.1.2.5.1. At man ikke fejlretter (anderkender at de prøver)

3.2. Sprogtilegnelsessyn

3.2.1. Man leger med sproget (endelser, grammatik mm.)

3.2.2. sammenspillet imellem social-interaktionisetisk og individuel-psykologisk proces

3.2.3. Det handler ikke om hvordan børn skal ud og bruge sproget, men hvad det bruges til

3.2.4. man lærer bedst ved at være i sproget

3.2.4.1. hvis man eks. skal lærer et sprog er det nemmest at lære det i det land, sproget tales i (engelsk i England mm.)

3.3. Kjeld Kjertman

3.3.1. former barnet ud fra de erfaringer de tager

4. Janice Lights - 4 kommunikative formål

4.1. Udtrykke ønsker og behov

4.1.1. udnyt andre til at få egne behov opfyldt (bede om én ting)

4.2. Udvikle social nærhed

4.2.1. udvikle personlige relationer (leg, samtale)

4.3. Udveksle informationer

4.3.1. få eller give informationer

4.4. Opfylde sociale konventioner eller etiketter

4.4.1. (Hilse, ønske god weekend mm.)

5. Hvad er sprog

5.1. En måde at kommunikere på

5.2. Det er tegnsystemer

5.2.1. tale, skrift, kropssprog, mimik

5.3. at videregive et budbab

5.4. at indgå i sociale sammenhæng

6. Hvad kan sproget

6.1. man lærer sproget ved deltagelse

6.2. betydningsformer

6.2.1. Det talte og skrevne sprog, (tegn og symboler)

6.2.2. (mimik, gestik, underforståelser, undertoner, humor)

6.3. Sprog er kulturelt

7. De sproglige niveauer (altid i samme rækkefælge

7.1. Sprogets funktion via lyde

7.1.1. ved at producerer lyd (mimik) får man opfyldt sine behov

7.2. Fonetik og fonologi

7.2.1. viden om modersmålets lyde er. forkellige lyde fører til forskellige handlninger

7.3. Semantik

7.3.1. bestemte lyde har én bestemt betydning

7.4. Grammatisk

7.4.1. der dannes flere ord fra de samme lyde

7.5. Pragmatik

7.5.1. sprog kan bruges til mange ting (lege med, fortælle med, indgå i dialog, hente ny viden mm.)

8. 2 forskellige sprog

8.1. Ekspressive sprog

8.1.1. anvendelsen, hvordan vi udrykker, udtaler osv.

8.2. Impressive sprog

8.2.1. opfattelsen af sproget

8.2.1.1. modtageren bestemmer budskabet

9. Hvad sikre tilegnelsen af nye ord

9.1. GENTAGELSER, GENTAGELSER, GENTAGELSER