statistiske deskriptorer

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
statistiske deskriptorer af Mind Map: statistiske deskriptorer

1. Median

2. Nedre kvartil, Median, Øvre kvartil

3. Boksplot

4. Typetallet

5. Gennemsnit/Middeltal

6. Variations bredde er det mindste tal minus det største:)