PRODUKTION MED BÆREDYGTIG UDNYTTELSE AF NATURGRUNDLAGET

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
PRODUKTION MED BÆREDYGTIG UDNYTTELSE AF NATURGRUNDLAGET af Mind Map: PRODUKTION MED BÆREDYGTIG UDNYTTELSE AF NATURGRUNDLAGET

1. Landbrug

1.1. Hvad er bærdygtigt landbrug?

1.2. Hvordan kan et bæredygtigt økolandbrug se ud?

1.3. Hvad er konventionel landbrug?

1.3.1. Det er det anemenelige landbrug som ikke er økologisk.

2. Gødning

2.1. Hvad er lårt

2.2. Hvad er NPK-gødning?

2.2.1. Gødning bestående af Nitrogen, Fosfor og Kalium.

3. Klima

3.1. Hvordan kan man gøre klimaet bedre?

3.1.1. Man kan begynde og cykle mere istedet for at køre i bil

3.1.1.1. vi skal bruge mindre forsile barnstoffer fx olie

4. Genbrug

4.1. Hvilke muligheder er der for at genbruge ting?

4.1.1. Man kan aflevere sine ting til røde kors, på en genbrusplads eller ligende

5. Kredsløb

5.1. Hvad er nitrogen kredsløbet?

5.2. Hvad er fosfor kredsløbet?

5.3. Hvad er carbon kredsløbet?

6. Global opvarmning

6.1. Hvad er global opvarmning?

6.1.1. Lang proces

6.2. Hvad foregår der i global opvarmning?

6.2.1. Ozonlaget bliver tykkere

6.3. Hvorfor kommer der global opvarmning?

6.3.1. Mere ekstremt vejr

6.4. Hvordan stopper man global opvarmning?

6.4.1. Det gør man ik

7. ØKOSYSTEMMER OG KLIMA OG PLANTEBÆLTER

7.1. Hvad er plantebælter?

7.2. Hvad er den gode og onde cirkel?

7.3. Hvilke økosystemer har vi?

8. Eleven kan diskutere fordelle og ulemper ved bæredygtig produktion

8.1. Fordele: at man ikke forurener naturen. Man tænker på næste generation.

8.2. Ulemper: At de koster penge at gøre det bæredygtigt. Man skal bruge tid på at tænke på hvordan man gør det bæredygtigt. Maden bliver dyerer

8.3. Hvilke fordele er der?

8.4. Hvilke ulemper er der?

8.5. Hvad er bæredygtig landbrug?

8.6. Hvad er bæredygtig produktion?

9. 8) Eleven kan med eksempler beskrive en produktionskæde fra råstof til forbrug og genbrug

9.1. Hvad er en teknisk cyklus?

9.1.1. Fx. bildæk, cykeldæk, lampeskærme, TV, Mobil telefoner, Ipad,

9.2. Hvad er en biologisk cyklus?

9.2.1. Fx. gulerødder, kartofler, grønsager,

10. 9) Eleven kan beskrive og vurdere interessermodsætninger i udnyttelse af landbrugets resurcer

10.1. Hvad er landbrugets resurcer?

10.2. Hvad skændes DanmarkNaturfredningForenigen og landmænd om?

11. 10) Eleven kan give eksempler på bæredygtig anvendelse af affald som nyt råstof

11.1. Hvilke muligheder har man for at anvende bæredygtig affald?

11.2. Hvor kommer vores bæredygtigt affald hen når vi har afleveret det på lossepladsen?