Verber: -ing form

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Verber: -ing form af Mind Map: Verber: -ing form

1. Former. -ing form kan optræde i flere udgaver, eks.

1.1. Negativ form:

1.1.1. Not knowing what to do, i decided to rest

1.2. perfektum:

1.2.1. Having finished my work, i went home.

1.3. Passiv:

1.3.1. She enjoys being talked about

2. -ing form og forskellige ordklasser: -ing form kan anvendes som flere ordklasser.

2.1. Substantiv

2.1.1. Running is healthy

2.2. Verbum

2.2.1. He is working too much these days

2.3. Adjektiv

2.3.1. There was a smoking cigarette in the ashtray

3. Anvendelse. Engelsk bruges -ing form i følgende tilfælde:

3.1. I udvidet tid:

3.1.1. She was swimming

3.2. Efter præpositioner:

3.2.1. There is no point in waiting.

3.3. Efter visse verber:

3.3.1. I actually enjoyed cleaning the flat.

3.4. Som en bisætning:

3.4.1. Feeling tired, I went to bed

4. Disse verber følges af -ing form:

4.1. Stop (holde op), finish, appreciate, delay,enjoy, feel like, mind, to beworth, suggest, fancy, imagine, admit, deny, avoid, consider, involve, practise, practise, miss, postpone, risk give up, regret (fortryde).

4.1.1. I fancy throwing a huge party

5. Følgende verber følges enten af -ing form eller af infinitiv:

5.1. Like, live, continue, begin, start, hate, prefer, can afford, neglect.

5.1.1. I like to read/reading

6. -Ing form efter præpositioner

6.1. Det er normalt at anvende verbets -ing form efter præpositioner. Infinitiv kan ikke anvendes. Dvs. at du skal huske, at den danske navnemåde (infinitiv) skal omdannes til -ing form på engelsk

6.1.1. He has succeeded in finding a new job