Pædagogiske temaer

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Pædagogiske temaer af Mind Map: Pædagogiske temaer

1. Dannelse

1.1. Wolfgang Klafki

1.1.1. Formal dannelse

1.1.2. Material dannelse

1.1.3. Kategorial dannelse

1.2. Hammerhøj

1.2.1. Almen dannelse

1.2.2. Professionsdannelse

1.3. Pierre Bourdieu

1.3.1. Felt

1.3.2. Doxa

1.3.3. Kapital

1.3.4. Habitus

2. Læring

2.1. Enhver proces der hos levende organismer fører til en varig kapacitetsændring.

2.2. K. Illeris

2.2.1. Kummulativ

2.2.2. Assimilativ

2.2.3. Akkomodativ

2.2.4. Transformativ

2.3. Jean Piaget

2.3.1. Sensomotoriske fase

2.3.2. Præoperationelle fase

2.3.3. Konkretoperationelle

2.3.4. Formelt operationelle

3. Æstetik

3.1. Mihaly Csikszentmihaly

3.1.1. Flow

3.2. Sanselighed

3.2.1. Musik

3.2.2. Drama

3.2.3. Billedkunst

3.3. Lev Vygotsky

3.3.1. ZNU

3.4. Æstetisk læreproces

4. Musik

4.1. Rytmeboksen

4.2. Stomp

4.3. Cup song

4.4. Frede Nielsen

4.4.1. Sprogstimulering

4.4.2. Motorisk udvikling

4.4.3. Social udvikling

4.4.4. Personlig udvikling

5. Bevægelse

5.1. Krop & Anatomi

5.1.1. Skelettet

5.1.2. Muskelmassen

5.1.3. Kredsløb

5.1.4. Nervesystemet

5.1.5. Det endokrine og hormonelle system

5.1.6. Vækst

5.1.7. Motorik

5.2. Aktiviteter

5.2.1. Haka

5.2.2. Høvdingebold

5.2.3. Alle mine kyllinger

5.2.4. Ballonvolley

5.2.5. Rundbold

5.2.6. Rundbold

6. Værkstedsfag

6.1. Den som ikke anvender sin fantasi og opbygger sit eget sprog, underkaster sig magtsproget, og taler med andres tunger

6.2. Skabelsesprocessers fire faser

6.2.1. Refleksion

6.2.2. Impuls

6.2.3. Proces

6.2.4. Produkt

6.3. Mihaly Csikszentmihaly

6.3.1. Flow

7. Didaktik

7.1. Hiim & Hippe

7.2. SMTTE