Vedvarende energi i en husholdning.

Plan your projects and define important tasks and actions

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Vedvarende energi i en husholdning. af Mind Map: Vedvarende energi i en husholdning.

1. Energiformer inden for vedvarende energi, i en husholdning.

1.1. Solenergi

1.1.1. Solceller

1.1.1.1. Luft-sol-panel

1.1.2. Solfangere

1.2. Ikke sundt vedvarende energi

1.2.1. Brændeovn

1.3. Andet

1.3.1. Vandkræft

1.3.2. Geeotermisk energi

1.3.3. biogas og biofuel

1.3.3.1. Når bakterier nedbryder organiske materialer som gylle, planter eller husholdningsaffald dannes der biogas og biofuel.

2. Hvilke vedvarende energi former kan man købe til en husholdning.

2.1. vindmølle

2.2. solceller

3. Hvor er forbruget?

3.1. Varme

3.2. Strøm

4. Hvad er vedvarende energi?

4.1. Det slipper aldrig op.

4.2. Det forurener ikke.

4.3. Der er mange former for vedvarende energi, i en husholdning.

5. Hvilke land køber vi vedvarende energi fra

6. Påvirker ikke vedvarende energi vores ozonlag

7. Hvordan påvirker ikke vedvarende energi menesker og dyre

8. Hvad er ikke vedvarende energi

8.1. Fossile

8.1.1. Ollie

8.1.2. Kuld

8.1.3. Naturgas

8.1.4. Brændestoffer

8.2. Det kan slipper op