Identitetsdannelsen på de sociale medier

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Identitetsdannelsen på de sociale medier af Mind Map: Identitetsdannelsen på de sociale medier

1. Hvis forældrene har fejet for en hele livet, altså at man har været for meget i den primære socialisering, kan det være svært at få venner og glemmer at respektere andre. Handler mest om en selv.

2. Kildekritik

2.1. Kan man stole på billeder?

2.1.1. Man kan ikke stole på hvad man ser på instagram og facebook

2.1.1.1. Billeder siger mere en 1000 ord, men billeder er så nemme at redigere

2.2. Et fotografi

2.2.1. Afsender: Model, sociale medier

2.2.1.1. Modtageren: Følgerene, unge, brugere af sociale medier

2.2.1.1.1. Kilden viser en model der er fantastisk, har den bedste krop og ser godt ud

3. SOCIALISERING: Socialisering er når man som ung vokser op og skal lære hvordan man skal opføre sig i forhold til andre og det miljø man lever i.

4. Hvordan bruger unge de sociale medier i forhold til ældre? Hvordan påvirker de sociale medier unges identitetsdannelse?

4.1. Unge er sociale på en anden måde end ældre

4.1.1. Unge bruger de sociale medier for, at se til hinanden, promovere sig selv, opnå selvtillid.

4.2. De unge bliver påvirket på en anderlede måde

5. Primære og sekundære socialisering

5.1. PRIMÆRE: Den primære socialisering er, når man inden for den nære familie lærer om et samfunds normer og værdier.

5.2. SEKUNDÆRE: Den sekundære socialisering er, når man uden for den nære familie lærer om et samfunds normer og værdier. Det kan være i børnehaven, i skolen, via medierne eller på arbejdspladsen.

6. Kilder

6.1. Maslows behovspyramide

6.1.1. De fysiske behov (Åndedræt, mad, vand osv.) = Id’et nødvendige behov (fantasier og tankeprocesser af personligheden) det vi har tilfælles med dyr.

6.1.2. Sikkerhed og kærlighed/tilhør (Familie, morale, venskab og kærlighed) = jeg’et (kobler id’et og overjeg’et sammen) Hvis du ikke har de fysiske behov + behovene for kærlighed, og fællesskab kan du ikke finde dig selv - individualitet.

6.1.3. Påskønnelse og selv realisering (Selvværd, præsentation, individualitet) = overjeg’et (rationelle og moralske sider af personligheden)

6.2. Freuds Personlighedteori

6.3. Isbjergmodellen

6.3.1. Isbjergmodellen (ser kun ca. 10% af toppen på isbjerget, resten under vandoverfladen) Man viser kun ca. 10% af sig selv til verden på de sociale medier Foran venner og familie, viser man mere af bunden/under overfladen end man gør på sociale medier.

6.4. Søren kirkegaard -”Angsten begrunder vores valg”-

6.4.1. Angsten for at skille sig ud på de sociale medier er med til at danne vores identitet. Bange for at se anderledes ud, så man danner en falsk identitet for at passe ind. De unge har derfor stor indflydelse på hvordan identiteten bliver skabt, med påvirkning fra andre mennesker, fællesskaber og de sociale medier

6.5. Skolens regler

6.5.1. Regelen om man ikke må bruge telefoner

6.5.1.1. På skolen må du ikke have tændt mobiltelefon eller anvende multimedier, der kan fotografere, optage lyd eller gå på nettet. Medarbejderne kan dispensere fra denne regel til planlagte aktiviteter.

6.6. Celeste Barber

6.7. Emma Daamngaard

7. De perfekte normer

7.1. Unges måde at finde den man ser op til (idol) på er på de sociale medier

7.1.1. Unge bliver ikke ligeså let påvirket af reklamer, da unge ved hvad de går efter. Altså de perfekte normer

7.1.2. Normer der bliver skabt på de sociale medier. fx perfekt krop, med perfekt og dyrt tøj.

7.1.2.1. De sociale roller, normer og værdier som der bliver skabt, er ofte kun midlertidige, fordi menneskers identitet ændre sig konstant.

7.1.2.1.1. Det er hvad et individ mener er det perfekte samfund (utopi)

7.1.3. De unge idag er så vandt til reklamer, at de ikke bliver påvirket af dem... Medmindre dem de ser op til (idoler) , bruger det i dagligdagen.

7.2. Hvad er de perfekte normer?

7.2.1. Normer der ikke altid er opnåelige

7.2.1.1. Da det er sociale medier kan det være redigeret.

8. Unges pivatliv

8.1. Unge vil gerne fraskille sig fra forældrene

8.1.1. Ved fx at finde sociale medier, hvor forældrene ikke befinder sig på.

9. Bestemmer jeg selv min identitet?

9.1. Vi bestemmer ikke selv, hvem vi ønsker at være. Vi bliver født ind i et samfund, som kan give os mulighed for at spejle os i andre mennesker i dette samfund. Man siger derfor at vores opfattelse af os selv, skabes sammen med andre. Derfor bestemmer vi ikke helt selv hvem "jeg" er.

9.2. Noget ligger i DNA

10. Produkt

10.1. MEME

10.2. Powerpoint

11. Modeller

11.1. Minervakompasset

11.2. Magtens tredeling

11.2.1. Medierne er en fjerde statsmagt, da de har så stor betydning for befolkningen.

11.2.1.1. dømmende, udøvene , lovgivende, (oplysende)

12. Medier