Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Landbrug af Mind Map: Landbrug

1. Guidelines

1.1. Anything goes!

1.2. No criticism or flaming allowed

1.3. The Wilder The Better

1.4. Quantity is Quality

1.5. Set a Time Limit

2. Hvilken type landbrug forurener allermest?

2.1. Hvorfor?

3. Kan det passe, at økologi er mest miljøvenligt?

4. Hvilke fordele og ulemper er der ved økologisk og konventionelt landbrug

4.1. Forklar også forskelle og ligheder mellem konventionelt landbrug og økologisk landbrug. FOrklar vha. begreber: Husdyrsgødning Nitrifikation Nitrogenfiksering (kløver som grøngødning) Knoldbakterier Denitrifikation Pesticider Udvaskning Kunstgødning

5. Hvordan kan gødning skade naturen?

5.1. iltsvind

5.2. hvad kan vi gøre?

5.2.1. Gyle som biogas?

5.2.1.1. demonstrerer hvordan vi kan bruge som energi?

5.2.1.1.1. http://www.lemvigbiogas.com/biogas.htm

6. Kan økologisk landbrug dække verdens fødebehov?

6.1. er

7. Hvad er GMO

7.1. Hvilke fordele og ulemper er der ved GMO

7.2. overstiger det konsekvernserne?

8. hvad sker der, hvis ikke får bæredygtigt landbrug? Hvilke konsekvenser, vil det have i fremtiden

8.1. hvad vil det sige, at have et bæredygtigt landbrug?

8.1.1. Hvem og hvad er det altafgørende for? og hvorfor

9. Hvilken betydning har det for søer og åer, hvis der bliver tilført næringsstoffer?

9.1. vis med forsøg

10. Hvilke typer landbrug er der?

11. Hvad er forudætningen for god landbrug?

12. nitrogenkredsløb?

12.1. Planters behov

13. et lukket system- som regnskoven- ingen udveksling af stoffer vs åbent system

14. FØdevareproduktion og bæredygtighed

14.1. Er der en sammenhæng melllem klima og lan

14.1.1. sammenhæng mellem næringsstoffer i jorden og klimabælte

14.2. hviordan påvirker fældning af regnskoven fødevareproduktionene

15. Aralsøen er et eksempel på, hvordan menneskets forsøg på at omdanne et stykke natur kan føre til en regulær miljøkatastrofe

16. hvad er landbrug?