Kognition og læring

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Kognition og læring af Mind Map: Kognition og læring

1. Tænkningens udvikling og læring

1.1. Jean Piaget

1.1.1. Den sensomotoriske fase (0-2 år)

1.1.2. Den præ-operationelle fase (2-6 år)

1.1.3. Den konkret-operationelle fase (6-12 år)

1.1.4. Den abstrakt-operationelle fase (12- år)

1.1.5. Assimilation og akkommodation

1.1.6. Egne erfaringer danner grundbasis for barnets udvikling

1.2. Lev Vygotsky

1.2.1. Kritik af Jean Piaget

1.2.2. Perception

1.2.3. Kulturhistoriske skole

1.2.3.1. A. R. Luria

1.2.3.1.1. Mangel på abstraktionsevne

1.2.4. Trekant

1.2.4.1. Redskaber og sprog

1.2.4.2. Mennekse

1.2.4.3. Omverden

1.2.5. Miljø HAR en påvirkning på læring

2. Perception

2.1. Max Wertheimer

2.1.1. Gestalt lovene

2.2. Bottom up og top down

2.3. Kategorier og prototyper

2.4. Social perceptionsbegreber

2.4.1. Første håndsindtryk

2.4.2. Haloeffekten

2.4.2.1. Ser noget godt -> alt er godt

2.4.3. Rosenthaleffekten

2.4.3.1. Indretter opfattelse efter forventninger

2.4.3.1.1. Eks. elever er ensartet, men lærerne får at vide at nogen er kloge og nogen er dumme. De "kloge" klarede sig bedre sidst på året, de " dårlige" klarede sig dårligere.

3. Kognition

3.1. Kognitiv terapi

3.1.1. Behandlingsmetoder

3.1.1.1. Psykoedukation

3.1.1.2. Kognitiv omstrukturering

3.1.1.3. Hjemmeopgaver

3.1.1.4. Adfærdsterapi

3.2. Kognitive skemaer

3.3. Dysfunktionelle skemaer

3.3.1. Fem forvrængningstyper

3.3.1.1. Aaron T. Beck

3.3.2. Automatiske tanker

4. Hukommelse

4.1. Hermann Ebbenhaus

4.1.1. Magiske 7 (+-2)

4.2. Frederic Bartlett

4.2.1. Rationalisering

4.2.2. Eksperiment: Genfortælling af indianerhistorie

4.3. Dokumentar: 60 minutes - eyewitness testimony

4.4. Kognitiv skemaer

4.5. Sensorisk, korttids- (arbejds-) og langtidshukommelse

5. Intelligens

5.1. Howard Gardner

5.1.1. De syv intelligenser

5.2. Thorndike

5.2.1. De tre intelligenser

5.3. Charles Spearman

5.3.1. G-faktor

5.4. Teoretikerskema

5.4.1. Josephine

5.5. Eric Turkheimer

5.5.1. Miljø = begrænsning

5.6. Alfred Binet og Theodore Simon

5.6.1. Første IQ-test

5.6.1.1. Videreudvikling af test

5.7. James Flynn

5.7.1. Flynn-effekt

5.8. Eugenik

5.8.1. Cyril Burt

5.8.1.1. Bortadopteret enæggede tvillingepar

6. Videnskabsretning

6.1. Naturvidenskabelige

6.1.1. Fysiske fænomener

6.1.2. Adfærd

6.1.3. Empiri