Identitetsdannelse i det senmoderne samfund

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Identitetsdannelse i det senmoderne samfund af Mind Map: Identitetsdannelse i det senmoderne samfund

1. Det senmoderne samfund

1.1. Individualisering - Giddens

1.2. Aftraditionalisering - Giddens

1.2.1. Social arv

1.3. Kamæleonidentitet - Gergen

1.4. Social mobilitet

2. Socialisation

2.1. Sociale normer

2.2. Adfærds normer - individets tilpasning til de forskellige

2.3. Adfærd i et samfund

3. Samfundstyper

3.1. Det traditionelle samfund 1500-1850

3.2. Det moderne samfund 1850-1970

3.3. Det senmoderne samfund 1970 --> frem

4. Sociale grupper

4.1. Primær

4.2. Sekundær

4.3. Formel

4.4. Uformel

4.5. Reference

5. Beck

5.1. Risikosamfund

6. Ziehe

6.1. Den narcissistiske socialisationstype

6.2. Zapperkultur

6.3. Projektmennesker

6.4. Kulturel frisættelse

6.5. Reaktionsmønstre

6.5.1. Ontologisering

6.5.2. Potensering

6.5.3. Subjektivisering

6.6. Formbarhed

7. Giddens

7.1. Refleksivitet

7.2. Livsstilsvalg

7.3. Adskillelse af tid og sted

7.4. Udlejring af sociale relationer

7.5. Ekspertsystemer

7.6. Ansigtsløse relationer

8. Identiteter

8.1. Jeg

8.2. Personlig

8.3. Social

8.4. Kollektiv

9. Bourdieu

9.1. Social kapital

9.2. Økonomisk kapital

9.3. Kulturel kapital

9.4. Habitus