Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Fagbegreber af Mind Map: Fagbegreber

1. Kapitel 7 - Strategisk analyse

1.1. Strategisk planlægning

1.1.1. Her koordineres virksomhedens aktiviteter på en sådan måde, at virksomheden opnår varige konkurrencefordele

1.2. Strategisk niveu

1.2.1. Niveauet hvor den overordnede styring i virksomheden foregår. Planlægnings-horisonten er ofte over 2 år.

1.3. Taktisk niveu

1.3.1. Niveauet hvor der udarbejdes konkrete planer for virksomheden på kort sigt. Planlægnings-horisonten er ofte et til to år.

1.4. Operative niveu

1.4.1. Niveauet hvor virksomheden arbejde med planlægning af det daglige arbejde. Planlægnings-horisonten: få dage til et år.

1.5. Idé (mission)

1.5.1. Fortæller kortfattet hvilke behov og ønsker hos kunden virksomheden vil dække, og hvordan.

1.6. God idéformulering

1.6.1. Kortfattet

1.6.2. Fortæller, hvilke behov og ønsker der skal tilgodeses

1.6.3. Rummer et særpræg

1.6.4. Holdbar i en længere periode

1.7. Vision

1.7.1. Angiver den fremtidige drømmeagtige situation, som virksomheden stræber efter at nå

1.8. Virksomhedens portefølje

1.8.1. Består af virksomhedens forskellige produktgrupper/forretningsområder

1.9. Boston-modellen

1.9.1. Placerer de enkelte SBU'er i et skema på baggrund af forretningsområdets markedsvækst og SBU'ets relative markedsandel

1.10. GE-modellen

1.10.1. En videreudvikling af Boston-modellen med indragelse af flere variabler

1.11. Relative markedsandel

1.11.1. SBU'ets markedsandel divideret med den største konkurrents markedsandel

1.12. Markedsvækst

1.12.1. Størrelsen på markedsvæksten bruges som indikator for hvor attraktivt markedet er

1.13. SWOT-analyse

1.13.1. Benyttes til at identificere og analysere virksomhedens stærke og svage sider, samt muligheder og trusler

1.14. TOWS-matrix

1.14.1. Har som formål at generere strategiske tiltag (indsatsområder)

2. Kapitel 8 - Virksomhedens omverden

2.1. Omverdensmodellen

2.1.1. Model der bestående af så mange elementer, at det kan nærme sig det kaotiske. Den består af to dele: Den afhængige omverden og den uafhængige omverden

2.2. Den afhængige omverden

2.2.1. Også omtalt som nærmiljø: Forstås som de aktører, som virksomheden har daglig kontakt med og er afhængig af

2.2.1.1. Leverandører

2.2.1.2. Mellemhandlere

2.2.1.3. Kunder

2.2.1.4. Konkurenter

2.3. Den uafhængige omverden

2.3.1. Også omtalt som makroforhold: Forstås som de overordnede faktorer, som har betydning for virksomhedens afsætning, og som virksomheden kun i et begrænset omfang kan påvirke

2.3.1.1. Internationalt miljø

2.3.1.2. Interesseorganisationer og massemedier

2.3.1.3. Miljø

2.3.1.4. Teknologi

2.3.1.5. Kultur

2.3.1.6. Demografi

2.3.1.7. Økonomi

2.3.1.8. Politik og lovgivning

2.4. Den disponible indkomst

2.4.1. Det beløb en person har tilbage efter at have betalt skat, arbejdsmarkedsbidrag og renteudgifter

2.5. Demografi

2.5.1. Betyder befolkningsbeskrivelse. Det er en beskrivelse for bl.a. et lands indbyggertal, aldersfordeling, samt hustandens størrelse og sammensætning

2.6. Kultur

2.6.1. Et samfunds normer og værdier

2.7. Politisk forbruger

2.7.1. En forbruger der tager politiske og etiske hensyn ved køb af varer

2.8. PESTEL-modellen

2.8.1. En model der på systematisk vis skaber overblik over relevante forhold i virksomhedens uafhængige omverden

2.9. PEST-modellen

2.9.1. Et alternativ til PESTEL-modellen.

3. Kapitel 6 - Værdikæde og forretningsmodeller

3.1. Pain

3.1.1. Kundernes behov/ønsker/problemer betegnes som pain

3.2. Value proposition

3.2.1. Deres mulighed for at dække eller løse kundernes pain

3.3. Konkurrencemæssig fordel

3.3.1. Når en virksomhed produkt skaber højere værdi for kunden end konkurrenternes tilsvarende produkt

3.4. Kritiske succesfaktorer

3.4.1. De fakatorer der er afgørende for om virksomheden kan klare sig på markedet på langt sigt

3.5. Kernekompetencer

3.5.1. Kombination af en virksomheds ressourcer og kompetencer, der gør det muligt at tilbyde et produkt med særlig værdi

3.6. Værdikæde

3.6.1. Består af en række aktiviteter, der udføres for at produktudvikle, producere, indkøbe, markedsføre, levere og servicere virksomhedens produkt

3.7. Primære aktiviteter

3.7.1. Omfatter hovedaktivitetsområder, der alle medvirker i processen med at fremstille den ydelse, som leveres

3.8. Støtteaktiviteter

3.8.1. Formål at koordinere værdikædens primære aktiviteter.

3.8.1.1. Omfatter funktionerne: infrastruktur, menneskelige ressourcer, teknologi og indkøv

3.9. Forenklet værdikæde

3.9.1. Når der er tale om udelukkende at fokusere på primæraktiviteterne i værdikæden.

3.10. Serviceværdikæde

3.10.1. Værdikæde, tilpasset servicevirksomheder

3.11. Supply chain

3.11.1. Består af en række virksomheder, der både upstream og downstream er involveret i de forskellige processer og aktiviteter der skaber værdi hos slutsbrugeren

3.12. Supply chain management SCM

3.12.1. En ledelsesmæssig proces, der koordinere og integrerer alle aktiviteter

3.13. Value net

3.13.1. Når en bestemt virksomhed der samarbejder med andre virksomheder

3.14. Value network

3.14.1. Sammenkædning af flere virksomheders værdikæder i et netværk

3.15. Forretningsmodel

3.15.1. Model der beskriver, hvordan en virksomhed skaber, levere og fastholder

3.16. Business Model Canvas

3.16.1. Skaber en meget overskuelig overblik over en analyse af virksomheds nuværende eller fremtidige forhold

3.17. Innovation

3.17.1. Sker fra når en ide opstår

3.18. Disruption

3.18.1. Anvendes og store forandringer der bryder de vante forestilninger om, hvordan noget skal udføres

3.19. Disruptive forretningsmodeller

3.19.1. I afsætningssammenhænge bruges udtrykket ofte om det der sker, når en virksomhed gennem innovation af nye produkter og services ændrer egen eller branchens typiske forretningsmodeller.