Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Korstogene af Mind Map: Korstogene

1. væsentlige problemstillinger

1.1. Hvorfor drog de kristene på korstog

1.1.1. Der blev lovet, at hvis man kæmpede for guds sag ville man blive belønnet. havde en person begået en frygtelig synd, ville gud give ham syndsforladelse og rede ham fra evige pinsler i Helvede, hvis synderen tog på korstog.

1.1.2. I slutningen af 1000-tallet var Europa ramt af alvorlig krise. Da det byzantinske riges kejser skrev til paven og bad ham sende hjælp til at bekæmpe de muslimske hære, der truede Konstantinopel, øjnede paven en chance for at samle Europa om et fælles mål: at slå muslimerne og generobre Jerusalem, som i 400 år havde været underlagt muslimske herskere.

1.2. Hvordan retfærdigjorde man korstogene

1.2.1. Man sagde det var guds vilje.

1.2.2. Man ville tilbageerobre den kristene jord. specielt Jerusalem, så man kunne foretage pilgrimsfærden igen.

1.2.3. Man fik fortalt at man frelste muslimerne og at man derfor hjalp dem.

1.3. Hvad var konsekvenserne

1.3.1. De kristnes forhold i mellemøsten bliver stærkt forværret efter korstogene.

1.3.2. I dag omtaler ekstreme islamister (Al-qaeda og IS) vesten som korsfarerstater.

2. Vigtige begivenheder under korstogene

2.1. Det 1. korstog

2.1.1. Pave Urban 2. tale i 1095 Hvor han opfordrede Europæerne til at tage korset og drage i hellig krig og tilbageerobre Jerusalem.

2.1.2. Pavens opfordringer går ud på at bekæmpe de som truer kristendommen. Han siger at man bør gøre dette for gud.

2.1.3. Myten om den hellige lanse i Antiokia

2.1.3.1. Den lanse Jesus blev stukket med da han hang på korset, den skulle være begravet, og skulle hjælpe de kristne i korstogene. Man havde bruge for et mirakel, da man var omringet af en kæmpe muslimsk hær. Derfor opstod myten.

2.1.3.2. lansen gav gejst og håb om at vinde.

2.1.4. Jerusalems erobring

2.1.4.1. Man dræbte så mange man kunne i Jerusalem og det var ren massehenrettelse.

2.1.4.2. De kristene dræbte muslimerne fordi de mente at de frelste muslimerne ved at slå dem ihjel fordi de var syndere på jorden.

2.1.5. Officielle forklaring og reele forklaring om hvorfor det første korstog startede

2.1.5.1. Officielle forklaring: at tilbageerobre kristen jord. specielt Jerusalem, så man kunne foretage pilgrimsfærden igen. det var guds vilje.

2.1.5.2. Reel forklaring: en måde at styrke pavemagten, ved at samle det kristne Europa i en hellig krig mod muslimerne.

2.2. Det 2. korstog

2.2.1. korstoget var i 1147

2.2.2. Målet var at erobre muslimernes vigtigste by i syrien. dette var byen damaskus. det mislykkedes dog og kongerne måtte vende hjem.

2.2.3. Blev ledet af kongerne Ludvig 7. og konrad 3.

3. Væsentlige begreber

3.1. Ordet korstog er defineret som krig mod det onde.

3.2. det hellige land er betegnelsen for landområdet palæstina.

3.3. Jerusalem blev kaldt den hellige stad.