Grøn energi - Vindmøller

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Grøn energi - Vindmøller af Mind Map: Grøn energi - Vindmøller

1. Fordele + Ulemper

1.1. Måske en planche hvor der står fordele og ulemper for dyrelivet i havet men også på landet. (MODEL)

2. Hvordan virker en vindmølle?

2.1. Hvordan virker en vindmølle i det hele taget? (MODEL)

3. Globale konsekvenser - CO2 forsøg

3.1. Vi viser hvad der sker med temperaturen hvis vi ikke begynder at tænke i bæredygtig energi fremfor fossile brændsler. Hvad sker der med isen og hvad sker der med dyrelivet? (FORSØG)

4. Energiformer - omdannelse af energi

4.1. Vi forklarer hvordan energien bliver omdannet ved hjælp af en vindmølle. Hvordan energien er oplagret. (FORSØG)

5. Modsætning - fossile brændsler

5.1. Hvad nu hvis der ikke er vind eller sol for den sags skyld? Hvilke redskaber skal der så bruges for at vi kan få varme og strøm.

6. Geografisk placering

6.1. To danmarkskort. Et der viser vind i danmark og et andet der viser placeringerne af alle vindmøller i Danmark. Her skal vi komme ind på om det er en realistisk målsætning for Danmark at blive CO2 neutrale. (MODEL)