Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Goldkøer af Mind Map: Goldkøer

1. Hvad er den optimale goldkofodring? Og det er forvirrende at Niels skifter mening!

1.1. fasefodring til goldkøer

2. Brug af urin ph til overvågning af risiko for mælkefeber/hypocalcæmi?

3. Kan vi overvåge og monitorere goldkøerne bedre og rette fejl tidligere?

3.1. Hvad er den optimale balance mellem calciumniveauer, CAB-værdier mm for at mindske risikoen for nykælverproblemer?

3.2. Kan vi håndtere de fede goldkøer?

4. Giver det mening at golde i hold efter huld, urinph eller andet? Goldkøer er ikke bare goldkøer.. Kan man udvikle et system til at overvåge urinPh som monitorering af goldkofodring

4.1. Har det betydning når man først har lavet et hold at ændre på gruppesammensætning undervejs i goldperioden?

5. Nykælvere

5.1. Hvor mange dage skal en nykælver være i et nykælverhold?

5.2. Hvad skal nykælvere fodres med i nykælverhold?

5.3. Hvor store konsekvenser har det at skifte hold - og foder?

5.4. Hvad betyder det at vi ved at landmanden ikke gør som vi tror han gør?

5.5. Hvor "hårdt" foderskift kan vi lave fra goldko- til nykælverration? Har det nogen effekt?

5.6. Kan man bruge termokameraer til mastitis-/halthedsovervågning?

6. Skal vi droppe goldperioden for de højtydende ældre køer?

7. Er der indikatorer i mælken hos køer i senlaktation, der kan sige noget om det er en risikoko?

8. Hvad kan man bruge aktivitetsmålere til hos goldkøer?

9. Kvier

9.1. er det høje eller vægt ved kælvning, der har størst betydning for topydelsen?

9.2. Hvad betyder tilvækst i den ""kritiske" periode?

9.3. Hvad er den optimale fravæningsstrategi?

9.4. Økonomisk optimum for mælketildeling kontra kraftfodertildeling? Hvor tidligt og hvor hurtigt kan vi trappe dem ned og fravænne?

9.5. Kan vi bruge computerstyret individuel mælkefodring? Afhængigt af vægt, sygdomshistorie mv.

9.6. Er det optimalt at bruge koration til kalve?

10. Hvad kan vi gøre for de fede goldkøer?

10.1. Hvilke handlemuligheder har vi?

11. Kan vi bruge projektbesætningerne på tværs til at få viden om goldkohåndtering?

12. Hvad med tvillingedrægtigheder - ville det have en effekt at gøre noget andet for dem?

13. Hvornår giver det mening at fodre med højt calciumniveau i goldperioden?

14. Hvad er den optimale energiforsyning til goldkøer?

15. Hvordan golder man bedst og mest sikkert den højtyden ko af? Hvad med Jerseykøer?

16. Reproduktion

16.1. Hvad er den optimale reproduktionsstrategi for den højtydende ko?

17. Staldindretning

17.1. Hvor meget betyder det at der mangler ædepladser eller sengepladser?

17.2. Hvad betyder motion?

17.3. Hvad kan vi gøre med nybyggeri - har lysplader betydning for varme i staldrum? Og relation til økonomi?

17.4. Kunne Skov være interesserede i at kigge nærmere på hvordan vi "flytter" luften/ventilation i stalde til kvæg?

18. Hvornår i goldperioden kan goldkøer bedst håndtere overbelægning?

19. Hvad betyder det gfor goldkøer at have adgang til motion?

20. Er der faktorer i goldkorationen, der er anderledes i besætninger, der har mange dødfødte eller aborter?

21. Økonomi

21.1. Kan dyrlæger og rådgivere spille mere ind til udformning af budgetter?

21.2. eg har tænkt meget på om man kunne lave et projekt omkring et formelt setup for et samarbejde mellem dyrlæger og kvægrådgivere mht. økonomi. Koblingen ville være Simherd, som vi som dyrlæger har god adgang til. Jeg blev inspireret af Aage's råd om at vi dyrlæger skal spille mere ind til budget planlægningen. Udover en køreplan for sådan et samarbejde vil det give mig og evt. andre i projektet god indlæring i landbrugsøkonomi samt god erfaring med Simherd. Man kunne evt. bruge Simherd som projekt deltager og hvis der mangler faglighed, koble lidt udvikling af en ny standard rapport eller udvikling af manglende elementer i Simherd

22. Fodring af malkende køer

22.1. Hvor meget formalet korn kan man give til en malkeko?

22.2. Betyder formalingsgrad og -metode noget? Lines idé

22.3. Hvad betyder forskellene på typer af fuldfoderblandere?

22.4. Fedttildeling - betydning for vommens funktion.