Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Afsætning af Mind Map: Afsætning

1. Makroforhold

1.1. Eksterne forhold

1.1.1. Omverdensmodellen

1.1.1.1. Afhængig omverden

1.1.1.2. Uafhængig omverden

2. Interne forhold og strategi

2.1. Interne forhold

2.1.1. Værdikæde

2.1.1.1. Margin

2.1.1.2. Produktionsvirksomhed

2.1.1.2.1. Produktudvikling

2.1.1.2.2. Produktion

2.1.1.2.3. Marketing

2.1.1.2.4. Salg og service

2.1.1.3. Handelsvirksomhed

2.1.1.3.1. Indkøb og lager

2.1.1.3.2. Marketing

2.1.1.3.3. Salg og service

2.1.1.4. Servicevirksomhed

2.1.1.4.1. Produktudvikling

2.1.1.4.2. Markedsføring

2.1.1.4.3. Salg

2.1.1.4.4. Produktion

2.1.2. Kernekompetence

2.1.3. Konkurrencemæssig fordel

2.1.4. SWOT

2.1.4.1. SW

2.1.4.1.1. Ressourcer

2.1.4.1.2. De 4 P'er

2.1.4.2. OT

2.1.4.2.1. Kunder

2.1.4.2.2. Konkurrenter

2.1.4.2.3. Leverandører

2.1.4.2.4. Finansielle forhold

2.1.4.2.5. Samfundsforhold

2.1.5. TOWS

2.1.5.1. Strategiske tiltag

2.1.6. Forretningsmodel

2.1.6.1. Distruption

2.1.6.2. Business Model Canvas

3. Internationalisering

3.1. Eksportmotiver

3.1.1. Proaktive (offensive)

3.1.2. Reaktive (defensive)

3.2. Eksportberedskab

3.2.1. Der kigges på de 4 interne P'er

3.2.1.1. Produkt

3.2.1.2. Produktion

3.2.1.3. Personale og ledelse

3.2.1.4. Penge og økonomi

3.3. Markedsudvælgelse

3.3.1. Tilfældighedsmetoden

3.3.2. Nærmarkedsmetoden

3.3.3. Tragtmodellen

3.3.3.1. Fase 1 - Markedsscreening

3.3.3.2. Fase 2 - Produkt- og markedsspecifikke forhold

3.3.3.2.1. Markedsforsyning

3.3.3.2.2. Udbudsforhold

3.3.3.2.3. Distributionsforhold

3.3.3.3. Fase 3 - Markedsprioritering

3.3.3.4. Fase 4 - Markedsvalg

4. Efterspørgelsforhold

4.1. Efterspørgselsforhold

4.1.1. Markedets størrelse

4.1.1.1. Konsumentenhed

4.1.2. Det potentielle marked

4.1.2.1. Det effektive marked

4.1.2.2. Det latente marked

4.1.3. Konsument- og producentmarked

4.2. Segmentering og målgruppevalg

4.2.1. Segmenteringsprocessen

4.2.1.1. Fase 1 - Markedsbeskrivelse

4.2.1.2. Fase 2 - Valg af segmenteringsvariable

4.2.1.3. Fase 3 - Segmenternes attraktivitet

4.2.1.3.1. S (størrelse)

4.2.1.3.2. M (mulighed)

4.2.1.3.3. O (omkostninger)

4.2.1.3.4. K (konkurrence)

4.2.1.4. Målgruppestrategi

4.2.1.4.1. Udifferentieret

4.2.1.4.2. Differentieret

4.2.1.4.3. Koncentreret

4.2.1.4.4. One-to-one

4.2.2. Livsstilsanalyser

4.2.2.1. Gallups kompas

4.2.2.1.1. Traditionel Moderne Fællesskab Individ

4.2.2.1.2. Center segmentet

4.2.2.2. Conzoom

4.2.2.2.1. A - Velfunderede husejere B - Hygge og komfort C - Livet på landet D - Velhavere E - Urban mangfoldighed F - Vid og velstrand G - Seniorer H - Unge på vej I - Provinsliv

4.2.3. Personas

5. Udbudsforhold

5.1. Konkurrencesituationen

5.1.1. Afgræns marked

5.1.2. Konkurrencetragtmodellen

5.1.2.1. Samme produkt

5.1.2.2. Samme produktkategori

5.1.2.3. Samme behov

5.1.2.4. "Alle" produkter

5.1.3. Præferencer på markedet

5.1.3.1. Homogent marked

5.1.3.2. Heterogent marked

5.1.4. Konkurrentreaktion

5.1.5. Konkurrencemæssige positioner

5.1.5.1. Markedsleder

5.1.5.2. Markedsudfordreren

5.1.5.3. Markedsfølger

5.1.5.4. Markedsniche

5.1.6. Konkurrentovervågning

5.1.7. Konkurrentanalyse

5.1.8. Positionering

5.1.8.1. Top-of-mind-placering

5.1.8.2. Unique Selling Proposition (USP)

5.1.8.3. Emotional Selling Proposition (ESP)

5.1.8.4. Me too-produkter

5.1.8.5. Positioneringskort

5.1.8.5.1. Repositionering (ændring af position)

5.1.9. Brancheanalyse

5.1.9.1. Porters Five Forces

5.1.9.1.1. Konkurrenter i branchen

5.1.9.1.2. Nye indtrængere

5.1.9.1.3. Leverandører

5.1.9.1.4. Kunder

5.1.9.1.5. Substituerende produkter

6. Marketingmix

6.1. Serviceydelser

6.1.1. Servicepakke

6.1.1.1. Kerneydelse

6.1.1.2. Periferiydelse

6.1.2. Serviceleverancesystemet

6.1.2.1. Frontpersonale

6.1.2.2. Backupsystemet

6.1.2.3. Kunder

6.1.3. De 7 P'er

6.1.3.1. Personale

6.1.3.2. "psysical evidence"

6.1.3.3. Processer

6.1.4. Oplevelsesøkonomi

6.1.4.1. De fire oplevelsesdomæner

6.1.4.1.1. Underholdning

6.1.4.1.2. Uddannelse (læring)

6.1.4.1.3. Æstetik

6.1.4.1.4. Eskapisme

6.2. Marketingmix

6.2.1. Markedsføringsplan

6.2.1.1. En kort markedsbeskrivelse

6.2.1.2. Målsætning og budget for kampagnen

6.2.1.3. Præcisering af kampagnens målgruppe

6.2.1.4. Fastlæggelse af budskabsindholdet og -udformningen

6.2.1.5. Udarbejdelse af medie- og tidsplan

6.2.1.6. Planlægning af øvrige kampagneaktiviteter

6.2.1.7. Effektmåling og kontrol af kampagnen

7. Strategi

7.1. Idé / mission

7.2. Mål

7.2.1. præcist

7.2.2. realistisk

7.2.3. tidsbestemt

7.2.4. målbart

7.2.5. forenelige

7.3. Vision

7.4. Konkurrencestrategi

7.4.1. mange målgrupper = strategi

7.4.2. få målgrupper = fokus

7.5. Vækststrategi

7.5.1. markedspenetrering

7.5.2. divertifikation

8. Købsadfærd på konsumentmarkedet

8.1. Behov

8.1.1. Fysiske behov

8.1.2. Behov for tryghed og sikkerhed

8.1.3. Sociale behov

8.1.4. Egobehov

8.1.5. Selvrealiseringsbehov

8.1.6. Effektivt og latent behov

8.2. Købemotiver

8.2.1. Det funktionelle købemotiv

8.2.2. De sociale købemotiver

8.2.2.1. Snob (købe anderledes)

8.2.2.2. Bandwagon (købe som andre)

8.2.2.3. Veblen (købe dyrt)

8.2.2.4. Thrifty (købe billigt)

8.3. Købstyper

8.3.1. Impulskøb

8.3.2. Vanekøb

8.3.3. Overvejelseskøb

8.4. Købsadfærdstyper

8.4.1. Kompleks købsadfærd

8.4.2. Variationssøgende adfærd

8.4.3. Dissonansreducerende købsadfærd

8.4.4. Rutinemæssig adfærd

8.5. Beslutningsprocessen

8.5.1. Problemerkendelse

8.5.2. Informationssøgning

8.5.3. Vurdering af alternativer

8.5.4. Købsbeslutningen

8.5.5. Efterkøbsadfærd

8.5.6. Konverteringstragten

8.6. Køberoller

8.6.1. Initiativtager

8.6.2. Konsument

8.6.3. Disponent

8.6.4. Influent

8.6.5. Køber

8.7. Begreber

8.7.1. Livscyklus og forbrugsvaner

8.7.2. Referencegrupper

8.7.2.1. Primærgruppe

8.7.2.2. Sekundærgruppe

8.7.2.3. Tertiærgruppe

8.7.2.4. Opinionsleder

8.7.2.4.1. Horisontal

8.7.2.4.2. Vertikal

8.7.3. Købevaner

8.8. SOR-modellen

8.8.1. Stimuli

8.8.2. Organisme

8.8.3. Respons

9. De 4 P'er

9.1. Produkt

9.1.1. Emballage

9.1.2. Sortiment

9.1.2.1. Smalt eller bredt

9.1.2.2. Fladt eller dybt

9.1.3. Kvalitet

9.1.3.1. Funktionel kvalitet

9.1.3.2. Smagsmæssige kvalitet

9.1.3.3. Imagemæssig kvalitet/psykologisk kvalitet

9.1.4. Mærke

9.1.4.1. Markedsføring under eget mærke

9.1.4.1.1. Paraplymærke

9.1.4.1.2. Varegruppemærke

9.1.4.1.3. Line-extension

9.1.4.1.4. Brand-extension

9.1.4.2. Markedsføring under fremmed mærke

9.1.4.2.1. Handelsmærker (private labels)

9.1.4.2.2. Licensmærker (OEM)

9.1.4.3. Branding

9.1.5. Service

9.1.6. Klassifikation af produkter

9.1.6.1. Kortvarige og langvarige produkter

9.1.6.2. Konsumentmarkedet

9.1.6.2.1. Dagligvarer Udvalgsvarer Specialvarer Digitale produkter

9.1.6.3. Producentmarkedet

9.1.6.3.1. Kapitalvarer

9.1.6.3.2. Råvarer og halvfabrikata

9.1.6.3.3. Driftsmidler

9.1.6.3.4. Digitale produkter

9.1.7. Produktets livscyklus (PLC)

9.1.7.1. Udviklingsfasen

9.1.7.2. Introduktionsfasen

9.1.7.3. Vækstfasen

9.1.7.4. Modningsfasen

9.1.7.5. Nedgangsfasen

9.2. Pris

9.2.1. Prisstrategi

9.2.1.1. Break-even

9.2.1.2. Profitmaksimering

9.2.1.3. Maksimering af markedsandel

9.2.1.4. Pris-/kvalitetsførerskab

9.2.2. Priselasticitet

9.2.2.1. Talværdi > 1

9.2.2.2. Talværdi < 1

9.2.2.3. Talværdi = 1

9.2.3. Prisfastsættelse

9.2.3.1. Markedsbaseret prisfastsættelse

9.2.3.1.1. Præferencebestemt pris

9.2.3.1.2. Psykologisk pris

9.2.3.1.3. Lokkepris

9.2.3.2. Omkostningsbaseret prisfastsættelse

9.2.4. Prisdifferentiering

9.2.5. Prisfastsættelse for nye varer

9.2.5.1. Penetration price

9.2.5.2. Skimming price

9.3. Distribution

9.3.1. Distributionskanal/kæde

9.3.1.1. Direkte distribution

9.3.1.2. Indirekte distribution

9.3.2. Distributionsstrategi

9.3.2.1. Intensiv

9.3.2.2. Selektiv

9.3.2.3. Eksklusiv

9.3.2.4. Beliggenhed

9.3.3. Kædeformer

9.3.3.1. Butikstyper

9.3.3.1.1. Dagligvarerbutikker

9.3.3.1.2. Udvalgsbutikker

9.3.3.1.3. Specialbutikker

9.3.3.2. Forretningskæder

9.3.3.2.1. Frivillige kæder

9.3.3.2.2. Egentlige kæder

9.3.3.2.3. Kooperativer

9.3.3.2.4. Franchising

9.4. Promotion

9.4.1. Promotionformer

9.4.1.1. Reklame

9.4.1.2. Sales promotion

9.4.1.3. Public Relations (PR)

9.4.1.4. Sponsorering

9.4.1.5. Direct Marketing

9.4.1.6. Online marketing

9.4.1.7. Personligt salg

9.4.2. Sociale medier

9.4.2.1. Betydning på sociale medier

9.4.2.1.1. Community

9.4.2.1.2. Significance

9.4.2.1.3. Excitement

9.4.2.1.4. Authenticity

9.4.2.2. Vinkler for virksomheden

9.4.2.2.1. Lyt

9.4.2.2.2. Vis/del

9.4.2.2.3. Deltag

9.4.2.2.4. Udgiv

9.4.2.2.5. Udvid

9.4.3. Promotionsstrategi

9.4.3.1. Push-strategi

9.4.3.2. Pull-strategi

9.4.4. Markedskort