Akut kritisk medicinsk patient

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Akut kritisk medicinsk patient af Mind Map: Akut kritisk medicinsk patient

1. Sygdomslære

1.1. KOL

1.1.1. Emfysem

1.1.2. Kronisk bronkitis

1.2. Cor pulmonale

1.3. AKS

1.3.1. UAP

1.3.2. STEMI

1.3.3. NON STEMI

1.4. Hjerteinsufficiens

1.5. Ko-/multimorbiditet

2. Organisation og ledelse

2.1. Klinisk lederskab

2.2. Delegering

2.3. Plejeformer

2.4. Kvalitetesudvikling

2.4.1. Forskningmetodologi

2.4.1.1. Kvaliativ/Kvantitativ

2.4.2. PDSA

2.5. Organisationskultur

2.6. Overgange mellem sektorer - SAMBO

2.7. Telemedicin/KOL kuffert

2.8. Plejeforløbsplan

3. Oplæg

4. Sygepleje

4.1. ABCDE

4.2. NYHA - skala til hjerte insufficiens

4.3. KOL kuffert

4.4. Velfærdteknologi

4.5. TOBS - tidlig opsporing af begyndende sygdom

4.6. Borg-skala

5. Farmakologi

5.1. Hjerte-kredsløbsmedicin

5.1.1. Antihypertensiva

5.1.1.1. Diuretika

5.1.1.2. ACE-hæmmere

5.1.1.3. Angiotension II-antagonister

5.1.1.4. Betablokkere

5.1.1.5. Calciumantagonister

5.1.2. Lægemidler til behandling af angina pectoris

5.1.2.1. Nitratholdige lægemidler

5.1.2.2. Betablokkere

5.1.2.3. Calciumantagonister

5.1.3. Antiarytmika

5.1.3.1. Med risiko for proarytmi

5.1.3.2. Uden risiko for proarytmi

5.1.4. Diuretika

5.1.4.1. Thiazider og thiazidlignede

5.1.4.2. Loopdiuretika

5.1.4.3. Kaliumbesparende diuretika

5.1.4.4. Kombinationspræparater

5.1.4.5. Osmotisk diuretika

5.1.5. Hyperlipidæmi

5.1.5.1. Statiner

5.1.5.2. Fibrater

5.1.5.3. Nikotinsyrederivat

5.1.5.4. Anionbyttere

5.1.5.5. Kolesterolabsorptionshæmmere

5.1.6. Digoxin

5.2. Respirationspræparater

5.2.1. Lokalt virkende lægemidler ved lidelser i næsen

5.2.1.1. Adrenergika

5.2.1.2. Antiallergika

5.2.1.3. Antikolinergika

5.2.2. Lægemidler til behandling af obstruktive lungesygdomme

5.2.2.1. Beta2- agonister

5.2.2.2. Antikolinergika

5.2.2.3. Theophylliner og derivater

5.2.2.4. Leukotrienerreceptorantagonister

5.2.2.5. Glukokortikoider

5.2.2.6. Kombinationspræparater

5.2.2.7. Anti-IgE-antistoffer

6. Etik

6.1. Sygeplejeetiskeretningslinjer

6.2. Trussel af livsværdier