Akut kritisk kirurgiske patient

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Akut kritisk kirurgiske patient af Mind Map: Akut kritisk kirurgiske patient

1. Organisation og ledelse

1.1. Klinisk lederskab

1.2. Traume teams opbygning

1.3. Overgange mellem sektorer - SAMBO

1.4. Organisationskultur

1.5. Kvalitetesudvikling

1.5.1. Traumemanualen

1.5.2. Forskningmetodologi

1.5.2.1. Kvaliativ/Kvantitativ

1.5.3. PDS(C)A

1.6. Plejeformer

1.6.1. Tværfaglig

1.7. Ledelsesstil (autoritær)

1.8. Action cards

1.9. Autorisationsloven

2. Etik

2.1. Triagering - man vælger den med bedst mulighed for at overleve

2.2. Pårørende på traumestuen

3. Farmakologi

3.1. Tranfusionsmedicin

3.1.1. Erytrocytter

3.1.2. Plasma

3.1.3. Trombocytter

3.2. Præparater til blodet

3.2.1. Lægemidler med tromber

3.2.1.1. Antokoagulationtia

3.2.1.2. Trombocytfunktionshæmmende midler

3.2.1.3. Fibrinolytika

3.2.2. Lægemidler mod blødninger

3.2.2.1. Systemisk virkende antifibrinolytika

3.2.2.2. Lokalt virkende antifibrinolytika

3.2.2.3. Antihæmofilifaktorer

3.2.3. Lægemidler mod anæmi

3.2.3.1. Jern

3.2.3.2. B12- vitamin

3.2.3.3. Folinsyre

3.2.3.4. Erytropoietiske vækstfaktorer

4. Sygepleje

4.1. ABCDE

4.2. ISBAR M SALSA

4.2.1. Identifikation

4.2.2. Situation

4.2.3. Baggrund

4.2.4. Analyse

4.2.5. Råd

4.2.6. Medicin

4.2.7. Sikkerhedsproblemer

4.2.8. Afventer

4.2.9. Ledsages af

4.2.10. Sagt

4.2.11. Ansvar

4.3. Closed Loop

4.4. Janice Morse - 8 handlemønstre

4.5. Oplevelse af at være akut kritisk syg

4.6. Dagbøger til intensiv

4.7. Patientsikkerhed (UTH)

4.8. Kari Martinsen

4.8.1. Det faglige skøn

4.9. Klinisk beslutningstagen (klinisk lederskab)

4.9.1. Chin og Kramer

4.10. Dokumentation

5. Sygdomslære

5.1. Traume

5.1.1. Bevægeapparatet

5.1.2. Indre organer

5.1.3. Hjerne og ryg

5.1.4. Dødstriade

5.1.4.1. Hypotermi

5.1.4.2. Acidose

5.1.4.3. Koagulapati

5.2. Shock

5.2.1. Sepsis

5.2.2. Anafylaktisk

5.2.3. Hypovolæmisk

5.2.4. Kardiogent?