Familielivets udvikling gennem tiden.

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Familielivets udvikling gennem tiden. af Mind Map: Familielivets udvikling gennem tiden.

1. Historie

1.1. Det tradionelle samfund

1.1.1. Ægteskab

1.1.1.1. gennemsnit alder

1.1.1.1.1. Mænd: 30-35 år Kvinder: 28-30 år

1.1.1.2. Husforhold

1.1.1.2.1. afhang af ledigt hus eller gård

1.1.1.3. unge blev ofte gift med en fra samme sogn eller nabosogn. fattige bliver med Fattige og de rige bliver gift med de rige.

1.1.1.4. Pga praktiske foranstaltning

1.1.2. Opdragelse

1.1.2.1. Den autoritære opdragelsesform

1.1.2.2. Forsømmelighedens lassiez faire

1.1.3. familie liv

1.1.3.1. Familie typer

1.1.3.1.1. Den patriarkalse familie

1.2. Det moderne samfund.

1.2.1. Ægteskab

1.2.1.1. Pga praktiske årsager

1.2.2. Opdragelse

1.2.2.1. Opdragelses typer

1.2.2.1.1. Den autoritære opdragelsesform

1.2.2.1.2. Forsømmelighedens lassiez faire

1.2.3. familie liv

1.2.3.1. familie typologier

1.2.3.1.1. Den patriarkalse familie

1.3. Det senmoderne samfund.

1.3.1. Ægteskab

1.3.1.1. Pga af kærlighed

1.3.1.2. Mange skilsmisser

1.3.2. Opdragelse

1.3.2.1. Opdragelses typer

1.3.2.1.1. Forsømmelighedens laissez faire

1.3.2.1.2. Den iagttagende laissez faire

1.3.2.1.3. Den autorative/demokratiske opdragelsesform

1.3.2.1.4. Den autoritære opdragelsesform

1.3.3. Familie liv

1.3.3.1. familie typologier

1.3.3.1.1. Teamfamilien

1.3.3.1.2. Svingdørsfamilien

1.3.3.1.3. Den patriarkalske familie

1.3.3.1.4. Det sociale akvarium

2. Samfundsfag

2.1. Det senmoderne samfund

2.1.1. Normer, sociale roller og social kontrol

2.1.1.1. Formelle normer

2.1.1.2. Uformelle normer

2.1.1.3. Internaliseret

2.1.1.4. Sanktioner

2.1.1.5. Social kontrol

2.1.1.6. Sociale roller

2.1.1.7. Social struktur

2.1.1.8. Rolle konflikt

2.1.2. Sociale grupper

2.1.2.1. Kriterier for dannelse af social gruppe

2.1.2.1.1. Interaktion

2.1.2.1.2. Normer og værdier

2.1.2.1.3. Social identitet

2.1.2.2. Primær gruppe

2.1.2.3. Sekundær gruppe

2.1.2.4. Formel gruppe

2.1.2.5. Uformel gruppe

2.1.2.6. Reference gruppe

2.1.3. De tre hoved sociologer.

2.1.3.1. Thomas Ziehe - Kulturel frisættelse og formbarhed i det senmoderne samfund

2.1.3.1.1. Kulturel frisættelse

2.1.3.1.2. Formbarhed

2.1.3.1.3. Subjektivisering

2.1.3.1.4. ontologisering

2.1.3.1.5. Potensering

2.1.3.2. Anthony Giddens - refleksivitet i det senmoderne samfund

2.1.3.2.1. Aftradionalisering

2.1.3.2.2. Individualisering

2.1.3.2.3. Adskillelse af tid og rum

2.1.3.2.4. Udlejring af sociale relationer

2.1.3.2.5. Ekspertsystem

2.1.3.2.6. Refleksivitet

2.1.3.2.7. Ansigtsløse relationer

2.1.3.3. Ulrich Beck - Risiko i det senmoderne samfund

2.1.3.3.1. Risikosamfundet

2.1.3.3.2. valgbiografi

2.1.3.3.3. institutionaliseret individualisering

2.1.3.3.4. Gruppestyede individ

2.1.4. Kulturelle forskelle og identitet

2.1.4.1. Kultur

2.1.4.2. National identitet

2.1.4.3. Samfundets sammenhængskræft

2.1.4.4. Nationalisme

2.1.4.5. Jeg - kultur

2.1.4.6. Vi - kultur

2.1.4.7. Den rene identitet

2.1.4.8. Bindestregsidentiteten

2.1.4.9. Kreolske identitet

2.1.4.10. Integration

2.1.4.11. Kærligheds anerkendelse

2.1.4.12. Assimilation

2.1.4.13. Segregation

2.1.4.14. Retlig anerkendelse

2.1.4.15. Solidarisk anerkendelse

2.1.4.16. anerkendelses behov

2.1.4.17. Sub kultur

2.1.4.18. Pluralistisk integration

2.1.5. Face, setting, frontstage og backstage.

2.1.5.1. Face

2.1.5.2. Setting

2.1.5.3. frontstage

2.1.5.4. Backstage