Samfundsfag

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Samfundsfag af Mind Map: Samfundsfag

1. Politik

1.1. Velfærdsstaten

1.2. Værdipolitik

1.3. Fordelingpolitik

1.4. Magtenstredeling

1.5. Demokrati

1.5.1. Direkte demokrati

1.5.2. Repræsentativt demokrati

1.6. Teokrati

1.6.1. Gud

1.7. Autokrati

1.7.1. Diktatur

1.8. Velfærdsmodeller

1.8.1. Liberale

1.8.2. Centraleuropæiske

1.8.3. Universelle

1.9. Regeringen

1.10. Rettigheder i et demokrati

1.11. Pligter i et demokrati

1.12. Folketinget

1.13. Partier

1.13.1. Deres holdninger

1.13.2. Deres bogstaver

1.13.3. Deres ideologier

1.13.4. Historie

1.13.5. Antal, størrelse og stemmefordeling

1.13.6. Navne

1.14. Politiske ideologier

1.14.1. Liberalisme

1.14.2. Konservatisme

1.14.3. Socialisme

1.14.4. Nationalisme

1.14.5. Socialliberalisme

1.14.6. Socialdemokratisme

1.14.7. Nationalkonservatisme

1.14.8. Feminisme

1.14.9. Økologisme

1.15. Lovgivningsprocessens facer

1.16. Opgavefordeling

1.16.1. Kommunen

1.16.2. Regionen

1.16.3. Staten

1.17. Mediernes magt

1.17.1. Den 4. statsmagt

2. Sociologi

2.1. Kvantitative metode

2.2. Kvalitative metode

2.3. Socialiseringsmønstre

2.3.1. Primær socialisering

2.3.2. Sekundær socialisering

2.3.3. Dobbelt socialisering

2.4. Social arv

2.4.1. Social kapital

2.4.2. Økonomisk kapital

2.4.3. Kulturel kapital

2.5. Samfundsudvikling

2.5.1. Landbrugssamfundet 1750-1850

2.5.2. Industrisamfundet 1870-1970

2.5.3. Videns- og servicesamfundet 1970-nu

2.6. Årsag til kriminalitet

2.6.1. Manglende kontrol

2.6.2. Fornuft

2.6.3. Ulighed

2.6.4. Kultur

3. Økonomi

3.1. Økonomisk kredsløb

3.2. Samfundsøkonomiske mål

3.2.1. Fuld beskæftigelse

3.2.2. Stabile priser

3.2.3. Hensyn til miljøet

3.2.4. Udligning af sociale forskelle

3.2.5. Økonomiske vækst

3.2.6. Overskud på betalingsbalancen

3.3. Politisk styrring af økonomien

3.3.1. Finans politik

3.3.2. Penge politik

3.3.3. Valuta politik

3.3.4. Indkomst politik

3.4. Danmarks placering i den internationale økonomi

3.4.1. Åben økonomi

3.4.2. Lille land med store handelspartnere

3.4.3. Stor konkurrence i åben økonomi

3.4.4. Vi har altid være gode til at eksportere mere end vi importere

3.5. Konjukture

3.5.1. Høj kunjuktur

3.5.2. Lav kunjuktur

3.6. BNP

3.6.1. Burtto national produkt