Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan af Mind Map: Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

1. Atomkraft

1.1. Bæredygtigt?

1.2. Hvordan ser et kraftværk ud?

1.3. Hvorfor har vi det ikke i Danmark?

1.4. Hvordan virker et atomkraftværk?

1.4.1. Induktion

1.4.2. Generator

1.5. Mere økonomisk?

1.6. Skader det miljøet?

1.6.1. Affald

1.6.2. Udledning af drivhusgasser?

1.7. Fremskaffelse af radon

2. Biogas

2.1. Biogasanlæg i Vrå

2.2. Er lokalt mere bæredygtigt?

2.3. Hvordan virker det?

3. Vores elforsyning i dag

3.1. Vedvarende energi

3.2. Fossile brændsler

3.3. Atomkraft

3.4. Biogas

3.5. Hvilken elforsyning er den mest bæredygtige?

3.6. Hvordan påvirker vores valg af energikilder miljøet og klimaet?

4. Miljøvenlige køretøjer

4.1. El-biler

4.1.1. Bæredygtige?

4.2. Brintbiler

4.2.1. Hvad er en brintbil?

4.2.2. Hvordan virker en brintbil?

4.2.3. Hvordan laver man hydrogen af vand?

4.2.4. Hvem opfandt den?

4.2.5. Er de meget udbredte?

5. Fossile brændsler

5.1. Transport

5.2. Påvirkninger på miljøet

5.3. Hvor længe er vores forbrug sikret?

6. Induktion

6.1. Kraftværker

6.1.1. Generator

6.2. Hvordan virker det?

6.3. Elektromagnetisme

6.4. Transformator

6.5. Hvor bliver det brugt?

6.6. Højspænding

6.6.1. Mere bæredygtigt?

6.6.2. Hvordan taber vi mindre energi?

7. Vedvarende energi

7.1. Solenergi

7.2. Vindenergi

7.3. Bølgeenergi

7.4. Brintsamfundet

7.4.1. Hvad er det?

7.5. Kan vi skabe et samfund, der udelukkende bruger vedvarende energi?

7.6. Sikring af energiforbrug i fremtiden

7.7. Kan man gøre effektivisere vedvarende energi?

8. Strømtyper

8.1. Vekselstrøm

8.2. Jævnstrøm

8.3. Forskelle

9. El i hjemmet

9.1. Transformator

9.1.1. Strømmens vej fra kraftværk til vores hjem

9.2. Solceller

9.3. Stikkontakter

9.4. Induktionskogeplader

9.5. Hvordan kan vi spare strøm?

9.6. Kan man selv gøre for at bruge mere bæredygtige energikilder?

9.7. Vekselstrøm