Hvilken påvirkning kan metangas have på vores klima? Hvordan kan man formindske det?

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Hvilken påvirkning kan metangas have på vores klima? Hvordan kan man formindske det? af Mind Map: Hvilken påvirkning kan metangas have på vores klima? Hvordan kan man formindske det?

1. Når metangas bliver udledt af køer og døde organismer, kommer op i atmosfæren og øger drivhuseffekten. Så det er med til global opvarmning.

2. Hvilken massefylde har metangas og hvilke konsekvenser har det?

2.1. 1 kubikmeter (m3) metangas vejer 0,656 kg. Fordi det vejer så lidt stiger det hurtigere op i atmosfæren og i ozonlaget.

3. Hvad er metangas?

4. Hvordan opstår metangas?

4.1. Metan dannes, når organisk materiale rådner, uden at ilt er til stede, og forekom

5. Hvor opstår de største mængder af metangas henne?

5.1. I den nedfrosne tundra i Canada og Sibirien er der fundet meget store mængder af gassen. Hvis tundraen bliver varmere, vil det starte en omdannelsesproces, som vil forårsage frigivelse af en stor mængde af gassen. Hvordan kan det være at det er de største metangas områder? Fordi at det er iltfattigt under isen og så begyndte der at dannes metan af de døde dyr og planter.

6. Hvordan kan udledningen af metangas formindskes? (drøvtyggere)

6.1. (Vi har for mange køer, der udleder metan) menneskeskabt metangas bliver uddelt af drøvtyggere, gylle og gødning, så vi kunne formindske vores forbrug af gylle og gødning. Man kan sætte priserne dobbelt så meget op for oksekød, så landmændene ikke sælger så godt fordi prisen er steget så meget, så de producerer mindre køer = mindre udligning af metangas.

7. Hvilken påvirkning har metangas på vores klima?

8. Biologi

9. Fysik-kemi

10. Metanudslip fra isen

11. Kan mennesket bruge metangas?

12. Hvorfor opstår metangassen ikke i Danmark?

13. Geografi

14. hvordan metangas udslipper fra jordbunden

15. udslip af metangas køer

16. Hvordan formindsker vi udslip af den "naturlige" metan