Udskolingsindsats/KREA

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Udskolingsindsats/KREA af Mind Map: Udskolingsindsats/KREA

1. Potentielle samarbejdspartnere - ud over andre skoler

1.1. Det lokale erhvervsliv

1.1.1. Tivoli

1.1.1.1. Har samarbejde allerede

1.1.2. Signe Kejlbo

1.1.2.1. Tekstildesigner over for Dilis - vil gerne samarbejde

1.1.3. Vega

1.2. Future Classroom Lab

1.2.1. Bygge videre på eksisterende samarbejde

1.3. BUF-X

1.3.1. Er mere elev-orienteret end FCL måske er

1.4. Index - Design to Improve Life Education

1.5. Cph FabLab

1.6. Designmuseum Danmark

1.7. Vesterbro Bibliotek???

2. Formål

2.1. Praksisfaglighed UPV

2.1.1. Udvikle arbejde med UPV

2.1.1.1. Innovation

2.1.1.2. Modellering i alle fag

2.1.2. Udfordre elevernes forståelse af hvad læring er

2.1.2.1. Praksisfaglighed som parameter

2.1.2.1.1. Bredere syn på læring og på hvad "man skal kunne"

2.1.3. Valgfag - innovation, projektarbejde og praksisfaglighed i ALLE valgfag, fag og kompetencebånd

2.1.3.1. Fælles model for innovativt arbejde

2.1.3.1.1. Design to improve life

2.1.3.1.2. Strukturer og modeller fra EUD-forløbet

2.1.3.1.3. Samarbejde med Future Classroom Lab

2.1.3.2. Materialekendskab

2.1.3.3. Modelbygning

2.1.4. Projektopgave 7.-8.-9. klasse - fra 2019/2020 SKAL projektopgaven være innovativ

2.2. Udskolingsprofil - udvikle/styrke udskoling 2.0

2.2.1. Bygge oven på/videre på arbejdet fra "dynamo-tiden"

2.2.2. Kompetencer:

2.2.2.1. Innovation og projektstyring

2.2.2.2. Informationssøgning og data (indsamling, behandling og fortolkning)

2.2.2.3. Retorik

2.3. Fastholdelse

2.3.1. Et stærkt unge- og læringsmiljø

2.3.1.1. Hold på tværs af klasser ved vi styrker ungemiljøet

2.3.1.1.1. Kompetencebånd

2.3.1.1.2. Valgfag

2.4. Motivation

2.4.1. Arbejde målrettet med motivation i udskolingen - motivationsorienteringer (UVM)

2.4.1.1. Vidensmotivation

2.4.1.2. Præstationsmotivation

2.4.1.3. Mestringsmotivation

2.4.1.4. Relationsmotivation

2.4.1.5. Involveringsmotivation

3. Undervisning

3.1. Innovation/design

3.2. Materiale- og redskabs-kompetence

3.3. Undersøgende og kreative praksisformer

3.4. Samarbejde og læring

3.5. Teknologiforståelse - nyt fag

4. Lokaler

4.1. Der indrettes 3 lokaler

4.1.1. 2 undervisningslokaler

4.1.2. 1 maskin-/depotrum

4.2. 1 lokale til valgfag i HDS + HDS på mellemtrin (skemabookes til fagene)

4.3. 1 Lokale til arbejdet med innovation i alle fag (Kan bookes på lige fod med IT-lokaler, læringscenter mv.

5. Kompetenceudvikling lærere

5.1. Betjening af maskiner

5.2. Innovation

5.3. Modellering

6. Talenthold/Elevpatruljer/Peer to Peer

6.1. Turboforløb for elever, som efterfølgende inddrages i forløb med høj inddragelse af teknologier og innovation

6.1.1. Turbo-elever uddannes i teknologier

6.1.2. Turboelever uddannes i innovation

6.1.3. Turboelever som ressource i undervisningsforløb i fag, hvor læreren måske ikke har kompetencer i forhold til betjening af maskiner mv.

7. Projektopgave

8. Alle fag

8.1. Dansk

8.2. Engelsk

8.3. Tysk/fransk

8.4. Historie Kristendom Samfundsfag

8.5. Natur og teknik

8.6. Fysik/kemi

8.7. Geografi

8.8. Biologi

8.9. Matematik

8.10. Billedkunst

8.11. Håndværk/design

8.12. Musik

8.13. Madkundskab

8.14. Andre valgfag