Landbrugets udledning af stoffer

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Landbrugets udledning af stoffer af Mind Map: Landbrugets udledning af stoffer

1. Hvilke gasser udleder landbruget

1.1. CO2

1.2. Metan

1.3. Lattergas

1.4. Nitrogen

2. Hvad er nitrogen (N2)

2.1. Hvordan bliver nitrogen udledt

2.1.1. Hvordan fungerer nitrogens kredsløb?

2.1.1.1. Knoldbakterier spalter nitrogenen

2.1.1.2. Nitrifikation

2.1.1.2.1. NH3 + H2O -> NH4+ + OH-

2.1.1.3. Ammonifikation

2.1.1.3.1. 3O2 2NH4+ -> 2NO + 2H2O + 4H+ + Energi

2.1.1.4. Denitrifikation

2.1.1.5. Bilag 2

3. Metan

3.1. Hvad er metan?

3.1.1. Molekylemodel (Bilag 3)

3.2. Hvad i landbruget udleder metan?

3.2.1. Hvordan udleder køer metan?

3.3. Hvordan mindsker vi udslippet af metan?

3.3.1. Oregano i føde

4. Fotosynteseforsøg med vandpest

4.1. Forsøg

5. Hvad er lattergas (N2O)

5.1. Hvordan bliver lattergas udledt

5.2. Hvilken påvirkning har det

6. Hvad er kuldioxid (CO2)

6.1. Hvordan bliver kuldioxid udledt?

6.1.1. Kulstofkredsløbet

6.1.1.1. Bilag 1

6.2. Hvilken påvirkning har det

6.2.1. Ozonlaget

6.2.2. forurening