Mødeværktøj med mind mapping

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Mødeværktøj med mind mapping af Mind Map: Mødeværktøj med mind mapping

1. Flere kan deltage

1.1. Sikkert link - så er alle med

1.2. Også selv om man ikke sidder sammen

2. Synlighed og visuel appeal

2.1. Overblik og læsevenlighed

2.2. Ikoner, billeder og stikordsform

2.3. B: Beslutning

2.3.1. Skriftlig og tydelig

2.3.1.1. Opgaver kan fordeles

2.4. D: Diskussion

2.4.1. Brainstorm

2.4.1.1. Mind map i en nøddeskal

2.5. O: Orientering

2.5.1. Tydelig og kan rumme bilag, links og noter

3. Bilag med informationer

3.1. Referat med flere lag af informationer

3.2. Deltagerne kan forberede sig på mødet

4. MØDER

4.1. Teammøder

4.2. Faggruppemøder

4.3. PLC

4.4. PR

4.5. Forældresamtaler

4.6. MUS

5. Referentopgaven bliver sjovere

5.1. Ulempe: Det skal fortsætte sådan

5.2. Nemt at springe rundt i punkterne

6. Referater bliver smartere

6.1. Det der snakkes om kan sættes ind i referatet

6.1.1. Snak om nye materialer = link til dem

6.1.2. Skolens dagligdag = link til nyhed på Skoleporten

6.1.3. Faglige materialer = link til mind map eller benyt bilag

6.2. Referatet er synligt under mødet og færdigt med det samme. Ingen ventetid, renskrivning, upload til fællesmapper etc.

7. Møder bliver smartere

7.1. Skriv nøgleord der kan kalde mødet frem

7.1.1. Nøgleord er hurtige

7.2. Deltagerne kan selv notere personlige kommentarer

7.3. Opgaver kan uddelegeres on the fly

7.4. Kreative værktøjer giver kreative mennesker

8. Alle kan følge "mødet" på deres egen skærm

8.1. Udgiv = fællesskab

8.2. På nettet = tilgængelighed

8.3. MindMeister = Android, PC, iPad, iPhone